Algemeen | Management

Eén aanvraag goedgekeurd, Sbv opnieuw open

De subsidieregeling voor brongerichte verduurzaming van stallen (Sbv) gaat vanaf 24 februari voor de tweede keer open. Voor de geitenhouderij is opnieuw 2 miljoen euro beschikbaar. Vanuit de eerste openstelling is één subsidieaanvraag aangaande geiten goedgekeurd.

De toegewezen aanvraag betreft een nieuwbouwstal waarbij de geiten gehouden worden op een hardhouten roostervloer met circa 30 procent mestdoorlaat. De feces en urine vallen daar doorheen en worden onder de houten vloer aan de bron gescheiden. De urine loopt continu af naar de gierkelder. Het ontwerp van de keldervloer zorgt voor een snelle afvoer van de urine. De feces worden met een mestschuif direct naar de dichte opslag geschoven.

Scheiden urine en feces

De urine wordt direct (binnen een uur) volledig afgevoerd naar een afgedekte gieropslag. De feces valt eveneens door de loopvloer en wordt elke twee uur uit de ondiepe kelder afgeschoven naar een opvangput van waaruit deze mest wordt opgeslagen in een afgesloten container en wordt afgevoerd van het bedrijf.
In de stal hebben de dieren de beschikking over klimmateriaal, verhoogde plateaus en speelgoed, waardoor de dieren hun nieuwsgierige, natuurlijke gedrag volop kunnen uiten. Aangezien dit bedrijf momenteel al geiten houdt op een houten vloer, heeft het bedrijf toestemming van de NGZO om deze innovatie verder te onderzoeken.

Beperken methaanemissie

Totaal zijn er tot nu in de geitenhouderij vier aanvragen gedaan voor deze subsidieregeling. De afgewezen subsidies hadden voornamelijk betrekking op innovaties op strostallen. Met deze innovaties zijn er volgens RVO te weinig garanties op een vermindering van de methaanemissie. Will van Hoof, namens subsidiebureau De Groene Munt betrokken bij de aanvragen voor de geitenhouderij, ziet echter wel mogelijkheden om innovaties in stallen waar stro gebruikt wordt toch binnen de Sbv-regeling beschikt te krijgen. “In strostallen is het minder eenvoudig, maar met de feedback van RVO en een nog betere onderbouwing moet het mogelijk zijn.”

Tweede openstelling Sbv-regeling

De tweede openstelling van de Sbv-regeling loopt van 24 februari tot en met 4 mei 2021. Innovaties die in aanmerking komen moeten de stalemissies (ammoniak, methaan, geur, fijnstof) bij de bron aanpakken.
Geitenhouders die plannen of ideeën hebben om hun stallen te verduurzamen kunnen zich melden bij De Groene Munt via Will van Hoof 06 – 539 649 46 of w.vanhoof@degroenemunt.nl.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief