Melkprijs

Geitenmelkprijzen januari en februari 2021

(Vanaf deze geitenmelkprijsvergelijking kent het standaardbedrijf een jaarvolume van 1.050.000 kg melk (was 1.000.000 kg). De grotere omvang sluit aan bij de gemiddelde jaarproductie van Nederlandse melkgeitenbedrijven. Overige kenmerken van het standaardbedrijf zijn gelijk gebleven)

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in januari 2021 € 74,08 en in februari 2021 € 74,35 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in februari vorig jaar is er sprake van een stijging van € 1,15 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in december is de gewogen melkprijs gestegen met € 1,21 per 100 kg. Dit komt door een enkele prijsverhoging en met name door hogere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

CBM verhoogde in januari de vet- en eiwitprijzen. Amalthea, BGNN en Milkconnect lieten ze in februari dalen. HGM, DeJong Cheese, Bettinehoeve en Henri Willig lieten de vet- en eiwitprijzen gelijk. BGNN betaalde in januari en februari een seizoenstoeslag uit ter waarde van € 5,00 per 100 kg melk. Amalthea betaalde in januari en februari een seizoenstoeslag van respectievelijk € 0,65 en € 0,48 per kg vet en eiwit, wat neerkomt op € 5,18 en € 3,87 per 100 kg melk.

Duurzaamheid

Bettinehoeve heeft aangegeven over 2020 € 0,21 per 100 kg melk aan duurzaamheid te hebben uitbetaald. Dit is niet in de geitenmelkprijsvergelijking meegenomen. Andere zuivelondernemingen hebben geen DGZK-uitbetalingen gedaan of deze niet inzichtelijk gemaakt.

Nabetalingen

CBM, HGM, Amalthea en DeJong Cheese deden een nabetaling over melk die in 2020 is geleverd. Bettinehoeve deed een uitbetaling voor eerste klas melk in 2020. Deze is meegenomen als nabetaling. De nabetalingen bedroegen gemiddeld € 0,40. De rekenkundig gemiddelde melkprijs over 2020 inclusief nabetalingen tot en met februari komt daarmee op € 67,90 voor het standaardbedrijf met 1.000.000 kg melk.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50% (4,00% vet en 3,50% eiwit). In januari en februari 2021 is de basisprijs van het standaardbedrijf met 1.050.000 kg melk respectievelijk € 69,05 en € 68,70.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

Copyright en aansprakelijkheid

In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief