Melken | Melkprijs

Geitenmelkprijs en kosten gestegen in 2020

De gevolgen van de coronacrisis zijn in de geitenhouderij minimaal gebleken. Dat meldt ABAB Accountants en Adviseurs. Het bedrijf heeft de opvallendste cijfers van afgelopen jaar op een rij gezet.

De geitenmelkprijs is in 2020 gestegen met 6,7 procent tot 68,67 cent per kilogram melk. De uiteindelijke melkprijs is nog afhankelijk van de nabetalingen. De uiteindelijke melkprijs van 2020 zal ruim 69 cent per kilogram melk zijn. De melkproductie per geit is gestegen van 1.169 kilogram naar 1.185 kilogram. De hoeveelheid kilogram vet/eiwit per geit is toegenomen van 88 kilogram naar 89 kilogram. De veebezetting op de bedrijven is nauwelijks gewijzigd. De omzet van vee is licht afgenomen. Steeds meer bedrijven passen hun dekbeleid aan op vervanging van alleen de eigen veestapel.

Voerprijzen gestegen

De mengvoerprijzen liggen in 2020 op een hoger niveau. Ze zijn met 3 procent gestegen, waardoor de krachtvoerkosten per 100 kilogram melk met ongeveer 0,5 cent zijn toegenomen. De veekosten zijn vrij stabiel. Na een aanvankelijke daling in het eerste halfjaar, zijn in het tweede halfjaar de strooiselkosten fors toegenomen. Per saldo zijn de kosten per 100 kilogram melk hetzelfde gebleven. Wel is het saldo per geit in 2020 gestegen van € 391 naar € 433.

De lichte stijging van de indirecte kosten is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet gecompenseerd door een hogere melkproductie. Door de bouwstop is de melkproductie op bedrijfsniveau met 1,6 procent gestegen.

‘Vooruitzichten zijn goed te noemen’

De coronacrisis drukt nog steeds zijn stempel op de markt, zo meldt ABAB. De langdurige vraaguitval in de horeca heeft een verstorende werking op de markt. De komende maanden gaat de melkproductie seizoensmatig weer toenemen en het is afwachten of de vraag voldoende is om de melkprijs stabiel te houden. De vooruitzichten zijn wel goed te noemen. Dit geeft ondernemers mogelijkheden om te investeren en hun bedrijfsvoering te optimaliseren. (ABAB)

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
MelkenMelkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief