Kennispartnerbericht van Hipra

Een natte melkmeting, een goede stap naar beter melken

De melkstal is de plek op het bedrijf waar het geld verdiend wordt. Het goed functioneren van de melkmachine is dan ook van groot belang. Jaarlijks dient er een onderhoudsbeurt van de melkinstallatie te worden uitgevoerd, echter wordt dit onderzoek gedaan op het moment dat er geen geiten gemolken worden. Wanneer er problemen met de uiergezondheid zijn, wordt er geadviseerd om een natte melkmeting uit te laten voeren.

Natte melkmeting

Bij een natte meting wordt het functioneren van de melkmachine en -techniek tijdens het melken onder de loep genomen. Voordeel hiervan ten opzichte van een “droge” meting is dat onder andere het vacuüm en de pulsatie tijdens het melken wordt gemeten en dat bijvoorbeeld ook de speenconditie wordt gescoord. Ook wordt gekeken hoe de spenen zijn na afname van het melkstel. Worden er bijvoorbeeld te veel gezwollen of verkleurde spenen gezien dan kan het zijn dat het vacuüm te hoog is of de pulsatie niet goed staat afgesteld, met een slechte speenconditie tot gevolg. Een te trage afname kan ook zorgen voor problemen met de speenconditie.

Wat kunt u zelf doen?

Zelf kunt u ook al kijken of er indicaties zijn voor het niet optimaal functioneren van de melkmachine. Zoals hierboven gezegd, geven de spenen na het melken een indicatie. Gezwollen of verkleurde spenen zijn een indicatie voor verkeerde instellingen van de melkmachine. Wanneer er te veel geiten met speenpuntvereelting op het bedrijf zijn, is dit een indicatie voor blind melken. In onderstaande figuur worden de verschillende gradaties van speenpuntvereelting weergegeven. Wanneer meer dan 10% van de geiten een score 3 of 4 heeft aan één van de spenen, dan spreken we van teveel speenpuntvereelting.

Het regelmatig vervangen van de tepelvoeringen is belangrijk. Bij navraag onder een aantal geitenhouders tijdens de webinars die wij regelmatig geven, valt op dat slechts 14% van de geitenhouders de tepelvoeringen op de norm vervangt, 43% van de bedrijven vervangt de tepelvoeringen pas wanneer deze kapot gaan. Tepelvoeringen die langer dan de norm gebruikt worden, vertonen slijtage. Het materiaal verandert, dit kunt u zelf ook zien, de oude tepelvoering is langer dan een nieuwe. Door veranderingen in het materiaal melkt de geit minder makkelijk uit, waardoor de melktijd verlengd wordt en er sprake is van een hogere speenbelasting. Er is hierbij een grotere kans op het ontstaan van speenbeschadigingen en vereeltingen. Daarnaast ontstaan er kleine (onzichtbare) scheurtjes in het materiaal, waar gemakkelijk melkresten in achter kunnen blijven met bacteriën. Deze bacteriën kunnen zo gemakkelijk overgedragen worden op andere geiten, waarbij een toename in het aantal uierontstekingen op de loer ligt.

Wilt u ook meer weten over de uiergezondheid van uw geiten en hoe u deze kunt verbeteren? Neem dan contact op met HIPRA.

Hipra
Over Hipra
HIPRA is een veterinair pharmaceutisch bedrijf dat zich toegelegd heeft op het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van producten voor Animal Health. Het familiebedrijf HIPRA is opgericht in 1954 een heeft het hoofdkantoor in Amer (ten Noorden van Barcelona) in Spanje.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief