Algemeen

Taskforce Toekomstbestendige Stallen pleit voor kracht van innovatie

“Geen twijfel over de kracht van innovatie bij toekomstbestendige stallen!” Dat is de titel van een opiniestuk van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. De Taskforce pleit in het stuk voor de vele innovaties waaraan gewerkt wordt om emissiereductie eisen binnen de veehouderij, waaronder ook de geitenhouderij, te behalen.

Het opiniestuk is geschreven in reactie op de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.  Er werd een natuurvergunning ingetrokken omdat volgens de rechtbank en de aanklagers geen zekerheid is dat de geplande emissiereducerende maatregelen ook echt zullen werken.

Wetgeving moet houvast bieden

Er zijn volgens de Taskforce Toekomstbestendige Stallen veel stalinnovaties in beeld en veel daarvan worden door experts kansrijk geacht. En voordat een stalinnovatie op de markt komt, wordt deze volledig getest en door onafhankelijke deskundigen getoetst volgens internationaal toegepaste meetprotocollen. Maar het implementeren van nieuwe systemen kost tijd en aandacht om aanpassingen op het boerenbedrijf goed in te richten. “Zolang de regelgeving hier nog niet op is aangepast, is het cruciaal dat geldende wet- en regelgeving houvast biedt voor veehouders om hun bedrijf te verduurzamen en toekomstbestendig te maken”, schrijft de Taskforce in het opiniestuk.

Ook binnen de geitenhouderij worden verschillende innovaties onderzocht, waaronder verschillende urine doorlatende vloeren, waarbij vaste mest en urine gescheiden wordt. Ammoniak ontstaat door een reactie tussen de stoffen in urine en vaste mest en dit kan door de urine doorlatende vloeren mogelijk verminderd worden.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief