Melkprijs

Geschatte gemiddelde melkprijs tot 2031: 61 euro

De gemiddelde melkprijs tot 2031 wordt naar schatting 61 euro per 100 kg geitenmelk. Dat is de schatting van een deskundigenpanel.

De geschatte melkprijs is gebaseerd op een door het panel verwachte prijsontwikkeling. Bij een productieniveau van 1.100 kg komt het verwachte saldo op 303 euro per geit per jaar. Dit komt overeen met 27,55 euro per 100 kg melk. Verder zijn er berekeningen voor 900 en 1.300 kg melk per jaar met respectievelijk 24,83 euro en 29,44 euro per 100 kg melk. Het grootste verschil zit in de voerkosten.

De vastgestelde normen voor productie en melkprijs worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2021-2022’, een uitgave van Wageningen Livestock Research. De normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en aanvragen voor het Borgstellingskrediet voor de landbouw en bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). Het deskundigenpanel dat schattingen heeft gedaan bestaat uit deskundigen van banken, LTO, accountantsbureaus, RVO en Wageningen University & Research.

 

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief