Gezondheid | Management

Drie vragen aan Judith Bierens, dierenarts bij Dierenkliniek Hellendoorn – Nijverdal, de Oosthof Dierenartsen

Het amendement op de Wet dieren, dat als hamerstuk door de Eerste en Tweede Kamer is gegaan, zou voor geitenhouders onder andere betekenen dat zij hun dieren niet meer mogen onthoornen.

Welke gevolgen zal dat hebben, denkt u?

“Rangordegevechten horen bij het natuurlijk gedrag van geiten. In de huidige geitenhouderij hebben de geiten grotendeels geen hoorns waardoor er amper schade ontstaat ten gevolge van dit gedrag. Indien geiten hoorns hebben, kunnen zij elkaar ernstig verwonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wond aan een uier waardoor afvoer uiteindelijk de enige optie is. Dit tast het dierenwelzijn meer aan dan het onthoornen zelf. Het onthoornen vindt immers plaats onder algehele narcose en dieren krijgen pijnstilling na.
De meeste bedrijven zullen een aantal jaren hoornloze en gehoornde geiten hebben. Aankoop van geiten is wat betreft diergezondheid niet wenselijk en vaak is er geen aanbod. Dit bemoeilijkt het vormen van groepen aangezien hoornloze en gehoornde geiten beter niet in één groep gehouden kunnen worden.”

Hoe kunnen geitenhouders daar het best mee omgaan, wat zou u geitenhouders adviseren?

“Het is verstandig om de stal te beoordelen naar de behoeften van gehoornde geiten. Geiten zijn sociale dieren en ze synchroniseren hun gedrag. Hebben ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om tegelijk te vreten en tegelijk te rusten? Bedrijven met voldoende vreetplekken zullen minder rangordegevechten tussen geiten ervaren. Het kan lastig zijn om in een bestaande situatie oplossingen te bedenken, maar soms is het wel eenvoudig. Voorbeeld: na het aanbrengen van hoogteplateau’s worden geiten minder verstoord en vertonen ze minder agressie. Kijk verder of de waterbakken van een goed type zijn en of ze op een strategische plek zijn aangebracht. Hebben geiten voldoende overzicht tijdens het drinken en kunnen ze een dominantere geit uit de weg gaan? Een bredere waterbak heeft de voorkeur boven een vlotterbakje. Verder kan de melkstal een probleem vormen. Op dit moment zijn niet alle melksystemen geschikt om gehoornde geiten makkelijk te laten komen en gaan. Hopelijk hebben bedrijven voldoende tijd en (financiële) middelen om de nodige aanpassingen door te voeren.”

Welke andere effecten voor geiten(bedrijven) verwacht u van het amendement?

“Demissionair minister Schouten heeft begin juni aangegeven dat ze nog moet kijken naar de verdere invulling van het amendement. Op dit moment is dus nog niet bekend wat de gevolgen precies zullen zijn.”

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief