Gezondheid

Schouten: Bokjes afmesten op eigen bedrijf is positieve ontwikkeling

Steeds meer melkgeitenhouders kiezen ervoor om bokjes op het eigen bedrijf af te mesten. Demissionair minister Schouten van LNV ziet dat als “een positieve ontwikkeling richting een situatie waarbij zorg voor geitenbokjes een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering op een melkgeitenhouderij”.

Schouten schrijft dat als antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren (PvdD) over ‘het leed van geitenbokjes’. Volgens de minister blijkt dat alle politieke en maatschappelijke aandacht voor het welzijn van geitenbokjes en alle maatregelen die hieromtrent zijn genomen, een omslag in het denken en handelen van individuele melkgeitenhouders in gang heeft gezet en dat steeds meer melkgeitenhouders de geitenbokjes op hun eigen bedrijf afmesten.

Zicht op sterfte van lammeren

Kamerlid Wassenberg vraagt zich ook af of de wijziging van de I&R-regeling voor melkgeitenbedrijven die sinds 1 december 2020 geldt al zicht biedt op de sterfte van lammetjes in de eerste levensweek. Minister Schouten antwoordt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de impact van de gewijzigde I&R-plicht, doordat het lammerseizoen nog niet volledig op zijn einde is en omdat pas een goede analyse mogelijk is nadat er gegevens beschikbaar zijn over een volledig kalenderjaar.

Houten roostervloer

In vragen over een nieuwbouwstal met een houten roostervloer waarvoor subsidie uit de Sbv-innovatiemodule is verstrekt, heeft Wassenberg het over geiten “die hun leven zullen moeten slijten op een hardhouten roostervloer” en “het afpakken van stro van geiten”. Minister  Schouten antwoordt dat onder andere dierenwelzijn een belangrijk criterium is bij het toekennen van de subsidie voor de nieuwbouwstal. Op een houten roostervloer vindt minder broei plaats gedurende warme periodes, wat leidt tot minder hittestress, schrijft de minister. “Daarnaast hebben de dieren minder klauwproblemen.” In de nieuwe stal zal onderzoek worden gedaan naar de welzijnsaspecten van de loopvloer ten opzichte van gangbare melkgeitenstallen.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief