Algemeen | Fokkerij

3 vragen aan Nonja Remijn van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

In het nieuwe GLB laat het ministerie van LNV weten dat het van plan is ondersteuning te bieden (subsidie) aan zeldzame landbouwhuisdierrassen.

Wat betekent het precies als een ras zeldzaam is, en hoeveel geitenrassen die in Nederland worden gehouden, vallen onder deze norm?

“Om de zeldzaamheid van Nederlandse rassen te bepalen hanteert de SZH dezelfde criteria als de internationale wereldvoedselorganisatie, de FAO. Zij heeft een aantal criteria opgesteld waarmee zeldzaamheid meetbaar gemaakt kan worden: – Aantal vrouwelijke, in het stamboek geregistreerde fokdieren;
-Inteelttoename per generatie;
– Trend in het aantal fokdieren.
Aan de hand van deze criteria worden de rassen ingedeeld in één van de categorieën ‘kritiek, bedreigd, kwetsbaar of normaal’.
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) monitort de status en trends van dierlijke genetische bronnen in Nederland. Nederlandse zeldzame geitenrassen zijn De Nederlandse Bonte geit, de Nederlandse landgeit, de Nederlandse Toggenburger geit en de Nederlandse Witte geit.’

Is subsidie voor deze rassen hard nodig? Waar zou het geld voor ingezet kunnen worden?

“Subsidie is nodig. Het is van groot belang dat voldoende houders van deze rassen ondersteund worden om ook in de extra kosten, die fokken in stamboekverband met zich meebrengt, tegemoet te komen. Alleen met registratie en gerichte fokkerij kan een ras in stand gehouden worden.”

Wat verandert er als zeldzame rassen subsidie krijgen? Kan het ertoe leiden dat ze niet meer zeldzaam zijn?

“Als financiële ondersteuning wordt gegeven zal dit een stimulans zijn voor meer dierhouders om een zeldzaam geworden ras te houden en zal de bedreigde status van dat ras mogelijk zelfs opgeheven kunnen worden na verloop van tijd. En dát willen we bereiken.”

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
AlgemeenFokkerij
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief