Gezondheid

Veel vragen over CAE

In de afgelopen dagen heeft de Veekijker Kleine Herkauwers van Royal GD veel vragen van geitenhouders en dierenartsen gekregen over caprine arthritis encephalitis (CAE). De aanleiding was een melkgeitenhouder die de afnemers van zijn dieren proactief heeft geïnformeerd over een tegenvallende uitslag voor CAE.

De vragen die GD kreeg gingen over alle aspecten van een CAE-infectie, maar vooral over het behoud van de certificaatwaardige status en de risico’s van insleep van een infectie. De adviezen die GD geeft over CAE zijn in vrijwel geen situatie gelijk. René van den Brom van GD: “Het advies dat wij houders en dierenartsen geven is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld genomen quarantainemaatregelen – wat wordt geadviseerd in geval van aanvoer – en leeftijd bij aankoop. Deze adviezen betreffen maatwerk per bedrijf, waarbij wordt aangegeven wat de risico’s zijn zodat houder en dierenarts gezamenlijk tot een goede afweging kunnen komen wat ze dienen te doen in hun specifieke situatie.”

Openheid

De betreffende melkgeitenhouder verdient een compliment voor het verschaffen van de openheid, vindt GD. Een tegenvallende uitslag bij het bewakingsonderzoek van een certificeringsprogramma, zoals hier met CAE, heeft voor de betrokkenen niet alleen bedrijfsmatige – en financiële gevolgen, maar heeft ook effect op emotioneel gebied. Van den Brom: “Wanneer een klant van GD wordt geconfronteerd met een tegenvallende CAE-uitslag nemen wij contact op met het betreffende bedrijf. Hierbij wordt het bedrijf van advies voorzien en wordt geprobeerd te achterhalen hoe en wanneer de besmetting een bedrijf is binnengekomen. Dit blijkt in de praktijk vaak niet eenvoudig te zijn. Dit heeft onder andere te maken met de eigenschappen van het CAE-virus, dat een lange incubatietijd heeft. Omdat niet bekend is op welk moment een besmetting is binnengekomen is ook niet exact aan te geven tot hoe ver terug je houders die dieren hebben aangevoerd zou moeten informeren. De openheid van zaken is van belang zodat aanvoerende partijen gepaste maatregelen kunnen nemen om inzicht voor hun bedrijf te verkrijgen, bijvoorbeeld door het testen van de aangevoerde dieren.”

CAE-virus

Het CAE-virus (lentivirus) veroorzaakt bij geiten een ziekte die gepaard gaat met chronische ontstekingen van uiers, gewrichten, longen en hersenen. Na verloop van tijd zijn verminderde melkproductie en dikke gewrichten de belangrijkste verschijnselen. De dieren raken geïnfecteerd door het drinken van besmette biest en melk, door inademen van het virus en door zowel direct als indirect contact met geïnfecteerde dieren. Het belang van het voorkomen van insleep van de ziekte is groot, aangezien het weer vrij worden van de ziekte niet meevalt. Om de kans op insleep van ziekten te voorkomen is een goede biosecurity van groot belang, zegt GD.
Een groot deel van de Nederlandse melkgeitenbedrijven neemt deel aan het certificeringsprogramma voor CAE. Af en toe wordt CAE vastgesteld op een certificaatwaardig bedrijf. Van het deel bedrijven dat niet deelneemt aan de CAE-certificering is de status van het bedrijf niet bekend.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief