Management | Premium

Derde subsidieronde Sbv gaat bijna open

22 november opent voor de derde keer een subsidieronde van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de twee eerder openstellingen. Zo kijkt rvo, de uitvoerder van de regeling, nu ook of de emissies niet op een andere plek dan de stal alsnog ontstaan, de zogenaamde afwenteling. Verder ligt meer de nadruk op, naast het reduceren van emissies, het verbeteren van het dierenwelzijn en de brandveiligheid.

De doelstelling van de Sbv-regeling is om verdere verduurzaming van de veehouderij te stimuleren. Specifiek op het gebied van emissies, maar ook breder. Eelco Ronteltap van het ministerie van LNV licht in een webinar toe: “We zoeken naar brongerichte en integrale stalsystemen en maatregelen. Dat gaat dan om het reduceren van emissies, maar ook om het verbeteren van dierenwelzijn en het verhogen van de brandveiligheid.”
Andere criteria waar een projectplan aan moet voldoen zijn dat het internationaal gezien niet eerder is uitgevoerd, en dat resultaten meetbaar zijn.

3 miljoen voor geiten

In deze derde subsidieronde stelt het ministerie 30 miljoen euro beschikbaar. Voor de geitensector is er 3 miljoen euro. Veehouders kunnen 60 procent subsidie krijgen op hun investeringskosten, met een max van 1 miljoen euro in de ontwikkelfase (fase 1). Edwin Nijdam is adviseur Veehouderij bij RVO en licht toe: “RVO wil het vertrouwen krijgen dat het project uitgevoerd kan worden. Dus moet in het ingediende projectplan aangetoond worden dat de overige 40 procent ook wordt betaald. Dat kan via een bank, maar ook bijvoorbeeld via crowdfunding of groenfonds.”

Beoordelen

RVO beoordeelt een ingediend projectplan op meerdere punten en krijgt daarbij hulp van externe deskundigen. Een aantal zijn: is de innovatie vermarktbaar en verbetert het dierenwelzijn en brandveiligheid. Voor die laatste gaat de wegingsfactor in de derde subsidieronde van 1 naar 2, en weegt dus zwaarder mee in de beoordeling of het project subsidie kan krijgen. Ook nieuw in deze subsidieronde is dat er wordt gekeken naar de afwenteling; het stalsysteem kan wellicht goed emissies reduceren, maar worden die, of juist andere broeikasgassen, niet buiten dat systeem om elders toch uitgestoten? “Dit kan zijn bij het uitrijden van mest, of dat het stalsysteem andere broeikasgassen uitstoot, zoals CO2 en lachgas”, legt Nijdam uit. Patricia Kok is projectleider Sbv en voegt toe: “Het draait hier om bewustwording. Als je weet dat je stalsysteem voor afwenteling zorgt, meldt dat dan in je projectplan, en vertel ook wat je eraan doet om dat te verminderen.”

Rangschikking

De projectplannen met de meeste punten komen in aanmerking voor subsidie. Kok: “je kunt maximaal 30 punten halen, maar je moet er minimaal 12 hebben.” Overigens staat emissiereductie niet meer in deze rangschikkingscriteria. “Je innovatie moet de minimale brongerichte emissiereductie halen. Als je niet aan die percentages voldoet, wordt het project niet meegenomen in de rangschikking”, legt Kok uit. Voor de geitenhouderij zijn de minimale reducties 50 procent methaan, 25 procent ammoniak en 25 procent geur. Fijn stof is nog geen criterium voor geiten.

Tips

Kok en Nijdam geven tips voor veehouders die een aanvraag willen indienen. “Er is een format beschikbaar voor een projectplan, per diercategorie. Gebruik dat, vul dat helemaal in. Dan is je aanvraag compleet. RVO mag niet vragen om aanvullende informatie, dus alles moet in je aanvraag zitten. Met het format kun je eigenlijk niks missen.”
Er is ook een format voor het opvoeren van de kosten. “Daar rolt een voorlopig subsidiebedrag uit.”
Ook raden de adviseurs aan om vroegtijdig contact op te nemen met de onderzoeksorganisatie, de instelling die fase 2 gaat uitvoeren; het doen van de emissiemetingen. “Zij kunnen met je meedenken, over emissiereductie, maar ook over dierenwelzijn en brandveiligheid.”

De derde openstelling duurt van 22 november tot en met 14 februari 17.00 uur.
In de eerste twee openstellingen is 23 miljoen euro subsidie verleend aan 21 projecten, waaronder een aantal in de geitenhouderij.

Je hebt zojuist een Premium-artikel gelezen.
Het aantal premium-artikelen dat je kunt lezen is beperkt. Wil je meer Premium lezen? Maak dan een gratis profiel aan.
Dit Premium-artikel krijg je cadeau. Onbeperkt lezen? Nu proberen
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief