Algemeen

Geitenhouder tekent voor natuurinclusieve landbouw

De Korenschoof, het biologische akkerbouw- en geitenbedrijf van de familie Steendijk in Kamperland (Zeeland), is een samenwerking aangegaan met Staatsbosbeheer. Het contract houdt in dat De Korenschoof en Staatsbosbeheer zich samen inzetten voor natuurinclusieve landbouw. Dat meldt Staatsbosbeheer.

De samenwerking maakt deel uit van een groot project van Staatsbosbeheer, het ministerie van LNV en uiteindelijk 40 boeren om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. Wageningen University & Research monitort de projecten.

Kringloop op De Korenschoof

De Korenschoof teelt tarwe en spelt. Hiermee bakt een lokale bakker biologisch brood. Verder verbouwt het bedrijf biologische frietaardappelen, rode uien en pompoenen. Vanaf 2018 werkt dochter Anne mee en is de bedrijfsuitvoering uitgebreid met 700 biologische Saanen melkgeiten. De geitenmelk gaat naar de Organic Goatmilk Coöperatie en de mest wordt gebruikt op de akkerbouwpercelen. Daarmee is de kringloop op het bedrijf gesloten.

Hulp bij omschakelen naar natuurinclusieve landbouw

Samen met het ministerie van LNV startte Staatsbosbeheer in 2018 een meerjarig project met als doel 40 samenwerkingen te realiseren om boeren te helpen over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Kern daarbij is dat Staatsbosbeheer zijn grondpositie inzet. In totaal heeft Staatsbosbeheer 50.000 hectare grasland in eigendom. Als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft hij – om rendabel te kunnen opereren – méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor worden met de boer afspraken gemaakt over activiteiten op de eigen grond met het oog op natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering. Op deze manier kan de biodiversiteit op boerengrond in de buurt van natuurgebieden van Staatsbosbeheer toenemen.

Keverbank

De familie Steendijk pacht vochtig, orchideerijk hooiland van Staatsbosbeheer en diverse dijken in de directe omgeving. Geschikt gras gaat als voer naar de geiten. Het overige gewas wordt omgezet naar biologische compost voor de akkerlanden. Door de ligging in de nabijheid van natuurgebieden én de terreinkennis besteedt Staatsbosbeheer diverse werkzaamheden uit aan De Korenschoof. Een voorbeeld is het sinusbeheer, waarbij steeds een ander deel van het gebied wordt gemaaid, wat goed is voor de insectenrijkdom. Ook op Steendijks eigen land is de natuur steeds meer aanwezig. Naast een boomgaard, takkenrillen en kruidenrijk grasland heeft de familie dit jaar een keverbank aangelegd voor de patrijs. Sinds twee maanden is het bedrijf ook CO2 neutraal. Hiervoor zijn 170 zonnepanelen op het dak geplaatst, en draait er een kleine windmolen.

17 overeenkomsten

In Zeeland is De Korenschoof het tweede boerenbedrijf dat de samenwerking aangaat. Buiten Zeeland zijn er inmiddels 15 overeenkomsten getekend.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief