Wetgeving en regels

Schouten: eerst uitkomsten VGO afwachten, dan mogelijk maatregelen

De uitkomsten van het VGO-onderzoek zijn nodig om te kijken wat de oorzaak is van een verhoogd risico op longontsteking rond met name geitenhouderijen, en óf die oorzaak inderdaad bij de geitenhouderij ligt. “Als dat zo is, dan kunnen we stappen zetten”, zei demissionair minister Schouten van LNV op 2 december tijdens een debat met de Tweede Kamer.

Sommige partijen, zoals D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, willen dat de groei van de geitenhouderij nu al verder wordt ingeperkt. “De aanvragen voor geitenhouderijen gaan maar door, en dat lijkt me niet gezond, in geen enkel opzicht”, zei D66-Kamerlid Tjeerd de Groot tijdens het debat. Schouten antwoordde dat de provincies geitenhouderijen beperkingen op kunnen leggen op grond van de Wet ruimtelijke ordening, en dat in acht provincies al een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenbedrijven van kracht is. De minister zegde toe aan De Groot om de provincies waar de geitenstop nog niet van kracht is, te vragen “wat daar al dan niet mogelijk is en ook waartoe zij bereid zijn”.

‘Kan zijn dat oorzaak niet bij geiten wordt gevonden’

Zelf wil de minister de uitkomsten van het VGO-onderzoek, die er in 2024 moeten zijn, afwachten. Schouten heeft de uitkomsten nodig “om een aangrijpingspunt te hebben, om een grondslag te hebben voor het gericht nemen van maatregelen. Het kan ook zijn dat de oorzaak niet bij die geiten wordt gevonden, en dan moeten we dat ook onderkennen. Het is dus niet zo dat het maar één kant op kan gaan. Daarom hebben we dat onderzoek ook nodig: om echt exact de oorzaak te weten”, aldus de minister.

Moties

Toch dienden Kamerleden Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren en Laura Bromet van GroenLinks een motie in voor de invoering van een landelijke geitenstop. Caroline van der Plas van de BBB diende daarentegen een motie in om te onderzoeken wat de impact van de geitenstop is op de innovatie en verdere verduurzaming van de sector. Ook vroeg Van der Plas met een motie om een vervolgonderzoek naar de prevalentie van longontsteking in de buurt van geitenhouderijen, waarbij ook externe factoren worden meegenomen, zoals industrie, verkeer en uitstoot vanuit het buitenland. Alle drie de moties werden verworpen: een meerderheid van de Tweede Kamerleden stemde tegen.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief