Melkprijs

Geitenmelkprijzen november en december 2021

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in november 2021 € 71,24 en in december € 73,09 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in december vorig jaar is er sprake van een daling van € 0,05 per 100 kg. Ten opzichte van de vorige publicatie in oktober is de gewogen melkprijs gestegen met € 4,78 per 100 kg. Dit komt door hogere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk, en een enkele prijsverhoging.

Amalthea verhoogde de vet- en eiwitprijzen in november en december. De andere zuivelondernemers pasten de prijzen niet aan.

BGNN betaalde in december de seizoenstoeslag van € 5,00 per 100 kg melk. Amalthea voerde in december de wintertoeslag in die neerkomt op € 3,79 per 100 kg melk.
CBM betaalde in december een kwaliteitstoeslag uit van € 0,0422 per 100 kg melk. HGM betaalde met het melkgeld van december weer de kwartaalkwaliteitstoeslag uit van € 0,20 per 100 kg melk. Beide betalingen zijn meegenomen als incidentele betalingen en komen derhalve tot uiting in de gemiddelde melkprijs over de afgelopen 12 maanden.

Voorschotmelkprijs 2021

De gemiddelde (rekenkundige) voorschotmelkprijs in 2021 bedraagt € 68,01 per 100 kg standaardmelk.

Basisprijs

De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50% (4,00% vet en 3,50% eiwit). In november en december 2021 is de basisprijs van het standaardbedrijf met 1.050.000 kg melk € 68,62 en € 68,68.

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.
Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Melkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief