Algemeen

Rendac: Destructielasten dalen per saldo met 7 procent

Rendac maakt bekend dat het tarief per aangeboden dier daalt ten opzichte van 2021 met 9 procent. Door schaalvergroting en beëindiging van veehouderijbedrijven houdt Rendac voor het jaar 2022 rekening met een verdere daling van het aantal ophalingen. Samen met de toegenomen brandstofprijzen is het effect hiervan een stijging van 6 procent op de kosten per stop. De totale destructielasten dalen per saldo met 7 procent.

De tarieven voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers bestaan uit twee componenten: het ‘tarief per dier’ en het ‘tarief per stop’. Het ‘tarief per dier’ is opgebouwd uit drie onderdelen: de verwerkingskosten, de (verkoop)opbrengsten van eindproducten en de verrekening van de nacalculatie. Bij een gelijkblijvende aanvoer stijgen de kosten voor de verwerking van kadavers vooral door de stijging van de energiekosten en door wijziging in de toerekening van kosten voor dierziektebestrijding. De opbrengsten voor eindproducten zullen in 2022 naar verwachting stijgen. Cruciaal hierbij is volgens Rendac de zekerheid van afname door kolencentrales. Naar de verdere toekomst zal de aangekondigde sluiting van kolencentrales mogelijk druk gaan zetten op de verkoopopbrengst van de eindproducten. Verder zijn in de tarieven de effecten van het over het jaar 2020 ontstane tekort verrekend. Het saldo van verwerken, opbrengsten en nacalculatie resulteert in een daling van het tarief per aangeboden dier van 9 procent.

Het ‘tarief per stop’ betreft de kosten voor het ophalen van kadavers. De totale transportkosten zullen naar verwachting in 2022 op een gelijk niveau liggen met 2021. Maar volgens Rendac is de verwachting dat het aantal stops in 2022 zal dalen met 5 procent. Onder andere door de verplichte landelijke dekking dalen de totale logistieke kosten niet evenredig met het aantal stops. De ontwikkeling van enerzijds gelijkblijvende totale transportkosten en anderzijds de daling van het aantal stops met 5 procent, levert per saldo een stijging van het ‘tarief per stop’ van gemiddeld 6 procent op. Het tarief voor een reguliere stop gaat daarmee van € 23,37 euro naar € 24,82 per stop. Het tarief voor een geplande vatenstop gaat omhoog van € 19,26 naar € 20,71 per stop. Het verschil tussen een geplande en reguliere stop is op het niveau van € 4,11 gehouden. (Foto: Rendac.nl)

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief