Gezondheid

Video over VGO-onderzoek

Het RIVM heeft een video gemaakt over het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO-III). In de video komen alle deelonderzoeken, waaronder het onderzoek op geitenbedrijven, kort aan bod.

In het VGO-III-programma wordt momenteel onderzocht waardoor het komt dat longontsteking vaker voorkomt in de buurt van geitenhouderijen; uit eerder onderzoek kwam een verband naar voren tussen wonen dichtbij geitenhouderijen en een hogere kans op longontsteking.

De coronapandemie heeft het VGO-onderzoek ernstig vertraagd. De eerste gezamenlijke onderzoeksresultaten worden eind 2024 verwacht, aldus het RIVM.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief

Geitenhouderij archief

Blader in de archieven