Gezondheid

Video over VGO-onderzoek

Het RIVM heeft een video gemaakt over het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO-III). In de video komen alle deelonderzoeken, waaronder het onderzoek op geitenbedrijven, kort aan bod.

In het VGO-III-programma wordt momenteel onderzocht waardoor het komt dat longontsteking vaker voorkomt in de buurt van geitenhouderijen; uit eerder onderzoek kwam een verband naar voren tussen wonen dichtbij geitenhouderijen en een hogere kans op longontsteking.

De coronapandemie heeft het VGO-onderzoek ernstig vertraagd. De eerste gezamenlijke onderzoeksresultaten worden eind 2024 verwacht, aldus het RIVM.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief