Gezondheid

Voorkom introductie Chlamydia abortus

Chlamydia abortus is een van de meest aangetoonde besmettelijke oorzaken van abortus bij geiten. Net als veel andere besmettelijke oorzaken van abortus, is het een van dier op mens overdraagbare aandoening. Een zoönose dus. Het bestrijden van de zoönose tuberculose was in 1919 de aanleiding voor de oprichting van GD in Friesland.

Door Dr. René van den Brom, Sectormanager Kleine Herkauwers, Paard en Gezelschapsdieren Royal GD.

De aandacht voor zoönosen is nog steeds groeiend. Het belang van bewustzijn rondom overdracht naar mensen van deze aandoeningen is groot. Het is nooit helemaal te voorkomen, maar met bewustzijn en kennis kunnen preventieve maatregelen worden genomen om overdracht naar de mens zoveel mogelijk te beperken.

Ook binnen de Publiek Private Samenwerking Verduurzaming van de melkgeitenhouderij is aandacht voor zoönosen. In dat geval wordt specifiek naar salmonellose gekeken. Een relatief nieuwe aandoening binnen de sector, maar één die voor veel problemen bij jonge lammeren kan zorgen en ook voor ziekte bij mensen heeft gezorgd. Momenteel wordt gewerkt aan een inventarisatie naar het voorkomen, met als doel om verdere verspreiding binnen de sector te voorkomen en degenen die te maken hebben met deze aandoening handvatten te kunnen reiken om de aandoening te bestrijden. Overdracht van deze aandoening lijkt via dierbewegingen te geschieden.

Dit geldt ook voor C. abortus. Deze aandoening wordt in de regel in een koppel geïntroduceerd door aanvoer van besmet vrouwelijk fokmateriaal. Het kan vervolgens enige tijd duren voordat duidelijk is dat de ziekte is geïntroduceerd. Wanneer dat is gebeurd, is het uitermate lastig en praktisch onmogelijk om het koppel weer vrij van deze bacterie te krijgen. Voor zowel salmonellose als chlamydiose bestaat in Nederland geen certificeringsprogramma. Het is van groot belang om introductie van dergelijke aandoeningen te voorkomen. Het is zodoende raadzaam om bij aanvoer van dieren niet enkel te vragen naar de bedrijfsstatus voor CAE en CL, maar ook naar de historie op het gebied van andere gezondheidsaspecten.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief