Fokkerij

Toggenburger geiten: vier denkrichtingen voor toekomst

Op zaterdag 12 november 2022 houdt de fokcommissie Toggenburger geiten de ledenvergadering. Belangrijk agendapunt is wat de fokkers kunnen doen om de toekomst van de Toggenburger geit minder wankel te maken.

Binnen de Nederlandse Toggenburger is sprake van grote verwantschap. Daarnaast constateert het bestuur van de fokcommissie dat de populatieomvang van de Nederlandse Toggenburgers  binnen het stamboek nu structureel is gezakt naar minder dan 1.000 dieren. Verder is het gemiddelde inteeltpercentage binnen de stamboekpopulatie twee keer zo hoog als bij de andere stamboekrassen binnen de NOG. Dit maakt het steeds lastiger dan wel schier onmogelijk om een onverwante bok te vinden voor een geit, stelt het bestuur.
Het bestuur heeft vier theoretische richtingen opgesteld wat er binnen de Toggenburger stamboekfokkerij zou kunnen gebeuren om de toekomst van dit ras te verstevigen.
1. Het rechtstreeks toelaten van buitenlandse stamboek Toggenburgers binnen het Nederlandse stamboek.
2. Het inkruisen van vers bloed vanuit andere rassen met vergelijkbare aftekeningen via het hulpstamboek.
3. Beroepsmatige geitenhouderijen met Toggenburgers benaderen om lid te worden en hun geiten in het hulpstamboek inschrijven.
4. Fokkers attenderen op ‘vergeten moederlijnen’ binnen de populatie.
In de vergadering nemen Doede de Jong en Theo van der Meer deze voorstellen door en is er ruimte voor vragen. Vervolgens worden de vier voorstellen in stemming gebracht.

Bestuursverkiezing

Natuurlijk worden er tijdens de vergadering predicaten voor bokmoeder B en certificaten modelgeiten en modelbokken uitgereikt, komen de Toggenburger inspecteurs aan het woord over seizoen 2022 en worden de activiteiten die gepland staan voor 2023 doorgenomen. Ook is er een presentatie van Stal de Enkhoeve waarin de fokkerij van deze stal van beginjaren tot aan het nationaal kampioenschap in 2022 wordt verteld. Verder komt de samenstelling van het bestuur ter sprake. John Hazendonk is aftredend als bestuurslid en herkiesbaar. Daarnaast stelt het bestuur voor om Piet Greeve als voorzitter van de fokcommissie te benoemen. Doede de Jong is aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar.

Opgeven

De vergadering vindt 12 november plaats bij Dorpshuis De Herxer Marke in Wijhe en begint om 10.00 uur. Opgeven voor het bijwonen van de vergadering en voor het deelnemen aan de lunch (waaraan geen kosten zijn verbonden) kan bij André Koekkoek (akoekkoek@home.nl).

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Fokkerij
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief