Algemeen

Emissies open geitenstal vastgesteld

De gemiddelde emissie in natuurlijk geventileerde geitenstallen is 27,7 kg CH4 (methaan), 3,6 kg NH3 (ammoniak) en 61 g N2O (lachgas) per jaar per dierplaats. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research op basis van referentiemetingen.

In opdracht van het ministerie van LNV voerde Wageningen UR metingen uit van de emissies van methaan, ammoniak en lachgas, op 2 geitenbedrijven met open, natuurlijk geventileerde stallen, in de periode van oktober 2018 tot en met oktober 2020. De metingen zijn continue uitgevoerd (met behulp van een bedrijfsmonitoring systeem met sensoren voor ammoniak, methaan en kooldioxide). Daarnaast zijn elke twee maanden referentiemetingen uitgevoerd.

Continue monitoring kan

De onderzoekers vonden geen significante verschillen tussen de emissies die bepaald zijn door middel van continue metingen, en op basis van de referentiemetingen. Dit houdt in dat continue bedrijfsmonitoring door continue emissiemetingen kan worden ingezet op geitenbedrijven, bijvoorbeeld om het effect van maatregelen voor emissiereductie inzichtelijk te maken.
Verder zijn de onderzoekers van mening dat de pot een grote bijdrage levert aan de totale CO2-productie in de geitenstal. De CO 2-productie uit de pot is, gemiddeld over de twee gemeten stallen, 50 procent van de CO 2-productie uit de dieren.

Meer onderzoek

Er zijn aanvullende emissiemetingen op meer geitenbedrijven opgestart om verdere onderbouwing te geven aan de nu vastgestelde emissieniveaus. Daarnaast is, in opdracht van het ministerie van LNV, door WLR, TNO en ILVO (Vlaanderen) een meerjarig programma (2022-2025) opgezet voor het verder ontwikkelen van meettechnieken voor bedrijfsmonitoring van ammoniak- en methaanemissies bij open natuurlijk geventileerde stallen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief