Algemeen

Bouw nieuwe geitenstal Epe toch mogelijk

Het gemeentebestuur van Epe wil de bouw van een nieuwe geitenstal in Epe planologisch mogelijk maken. Daarover schrijft AgriHolland. De geitenhouder wil het vergunde aantal geiten beter huisvesten en wil de bestaande stal gaan gebruiken als overdekte mestopslag. Gedeputeerde Staten van Gelderland willen meewerken aan het verzoek van de gemeente Epe.

De Omgevingsverordening Gelderland staat nieuwvestiging of uitbreiding van een geitenhouderij niet toe. Afwijken van deze regel is in specifieke situaties mogelijk. De gemeente Epe vraagt aan Gedeputeerde Staten om af te wijken van de Omgevingsverordening. Het gemeentebestuur heeft aangetoond dat er sprake is van onevenredigheid en een zwaarwegend belang.

Het aantal dieren neemt niet toe en het dierenwelzijn neemt wel toe. De GGD heeft in een advies aangegeven dat er geen negatieve effecten zijn ten aanzien van longfunctie, geur en fijnstof voor omwonenden. Om die redenen willen Gedeputeerde Staten meewerken aan het verzoek van de gemeente Epe. Voordat het college dit besluit definitief neemt, stellen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in de gelegenheid hun wensen en bedenkingen over het voorlopige besluit te geven.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief