Melkprijs

ABAB: marge stijgt door hogere melkprijs

De marge van melkgeitenbedrijven nam in het eerste halfjaar van 2023 toe. Belangrijkste oorzaak: de hogere melkprijs bij een vrijwel gelijkblijvende kostprijs. Dat meldt ABAB op basis van zijn referentiecijfers van de geitenhouderij.

Over het eerste halfjaar van 2023 bedraagt de melkprijs ongeveer 0,81 cent per kilogram melk, meldt ABAB. Dit is ruim 0,07 cent hoger dan de gemiddelde melkprijs over 2022. De toename van de melkprijs is hard nodig om de gestegen kosten in 2021 en 2022 te compenseren, aldus het accountancy- en adviesbureau. De melkprijs staat wel onder druk als gevolg van minder goede marktomstandigheden bij de melkpoeders.
De melkproductie per geit daalde het eerste halfjaar van 2023 licht door het koude en natte voorjaar.

Kostprijs blijft hoog

De piek van de mengvoerprijs lag in juni 2022. Sindsdien daalde de mengvoerprijs langzaam. Sinds april 2023 ligt de mengvoerprijs onder het niveau van 2022. De komende maanden zal dit effect in de kostprijs zichtbaar worden, verwacht ABAB.

Ook de prijzen van kunstmest en diesel daalden in de eerste jaarhelft van 2023. Toch ligt de kostprijs in de eerste jaarhelft van 2023 nog op ongeveer hetzelfde niveau als in 2022. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van een aantal andere kosten. Zo lagen de kosten van gras en strooisel in het eerste halfjaar van 2023 op een hoger niveau dan in de vergelijkbare periode van 2022.

De energiekosten stegen door aflopende contracten en lagere terugleververgoedingen voor elektriciteit. De hoogte van de elektrakosten zijn sterk afhankelijk van de individuele situatie van het bedrijf. De kosten van vreemde arbeid stegen door hogere lonen. Ook de overige bedrijfskosten namen toe als gevolg van de inflatie. Als laatste worden de gevolgen van de gestegen rente  zichtbaar in de rentelasten door het vervallen van rentevast contracten.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief