Melken | Melkprijs

Gemiddelde geitenmelkprijs tot 2033 is 68 euro

De gemiddelde melkprijs tot 2033 wordt naar schatting 68 euro per 100 kg geitenmelk. Dat meldt Wageningen University & Research. Bij een productieniveau van 1.150 kg komt het verwachte saldo, volgens een deskundigenpanel, daarmee op 338 euro per geit per jaar. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor het Borgstellingskrediet voor de Landbouw en bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz).

De gemiddelde melkprijs tot en met 2033 wordt ingeschat op 68,00 per 100 kg melk (excl. BTW). Deze prognose is gebaseerd op de door het deskundigenpanel verwachte prijsontwikkeling. Op basis van hun verwachtingen en het 10-jaars historisch gemiddelde wordt de melkprijs met 4 euro per 100 kg verhoogd. Behalve een hogere melkprijs, wordt een 10 procent hoger niveau van de voerprijs verwacht ten opzichte van de verwachting die vorig jaar tot stand is gekomen. Ook energiekosten liggen op een hoger niveau. Het panel bestaat uit deskundigen van banken, LTO, accountantsbureaus, RVO en WUR.

Een rendabele geitenhouderij is afhankelijk van voldoende marge tussen opbrengsten en kosten. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen dus een belangrijke rol. Bij een gemiddelde melkproductie van 1.150 kg per geit per jaar, bedraagt het verwachte saldo 338 euro per geit per jaar. Dit komt overeen met 29,39 euro per 100 kg melk. De opbrengsten nemen iets meer toe dan de variabele kosten, dat resulteert in een hoger saldo dan de vorig jaar afgegeven verwachting. De kosten die na het saldo komen (arbeid, huisvesting) nemen echter ook toe. Daarnaast zijn er berekeningen voor 950 en 1.350 kg melk per jaar met een saldo van respectievelijk 26,65 en 31,54 euro per 100 kg melk. Het grootste verschil zit daarbij in de voerkosten.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
MelkenMelkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief