Algemeen

Aantal biologische geitenhouders gedaald met 12 procent

In de eerste helft van 2023 waren er 12,2 procent minder biologische geitenhouders dan vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de NOS opvroeg bij SKAL, toezichthouder voor de biologische productie in Nederland.

In de biologische geitenhouderij speelt het probleem dat de kosten van de bioboeren flink zijn gestegen, terwijl de prijs die ze kunnen vragen voor de melk niet meebeweegt, aldus de NOS. Biologische pluimveehouders hebben hetzelfde probleem, en in die sector is er een terugloop van 15,4 procent, blijkt uit de cijfers. Nog een opvallende daling is te zien bij boeren die akkerbouw en tuinbouw combineren: 13 procent van hen stopte.

‘Markt stagneert’

Michaël Wilde, directeur van Bionext, herkent de problemen. Biologische productie loont voor deze boeren nu onvoldoende, zegt hij tegen de NOS. “De markt stagneert de laatste tijd. Door de energiecrisis en koopkrachtcrisis durven supermarkten niet in te zetten op biologische producten, omdat het een duur imago heeft.”

15 procent biologisch

Het totale aantal boeren dat omschakelt naar biologisch of dat al volledig is, stijgt licht met 1,4 procent. Maar de ambitie van Nederland dat in 2030 15 procent van de landbouw biologisch is, lijkt bij lange na niet te worden gehaald; in 2022 was het aandeel biolandbouw 4,4 procent. De Europese Commissie wil dat in 2030 een kwart van de landbouw biologisch is.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief