Management | Wetgeving en regels

Maatlat Duurzame Veehouderij ongewijzigd verlengd in 2024

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is tot 1 januari 2024 geldig. Dat heeft het College van Deskundigen besloten. Zij willen de herziening van het certificatieschema uitstellen.

 

De MDV-certificatieschema’s worden periodiek herzien. Daarvoor onderzoekt Stichting Milieukeur (SMK) of er hogere ambities mogelijk zijn en welke maatregelen toegevoegd kunnen worden. Bij het maken van het nieuwe schema wordt inbreng gevraagd van onder andere gebruikers, leveranciers van stalinrichting, onderzoekers en overheid. Daarna worden de veranderingen in een openbare hoorzitting voorgelegd.

In 2023 werden politieke en maatschappelijke ontwikkelingen verwacht, met name rondom de ontwikkeling van een Landbouwakkoord en het Convenant dierwaardige veehouderij. Maar die worden toch niet voor het einde van het jaar afgerond. Daarom stelt SMK de herziening uit. Zo kunnen zoveel mogelijk eventuele randvoorwaarden worden meegenomen. Bijvoorbeeld uit het traject ‘dierwaardige veehouderij’ en de invulling van bepaald beleidsthema’s. Het huidige certificatieschema wordt ongewijzigd verlengd. Aanvullende besluiten tot nu toe worden wel voor 1 januari 2024 in het schema verwerkt.

Verduurzaming

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s ammoniakemissie, bedrijf en omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat.

 

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief