Algemeen

Rendac maakt tarieven voor 2024 bekend

De tarieven voor het ophalen en verwerken van kadavers in 2024 door Rendac zijn bekend.  De ophaalkosten zijn enigszins gestegen, terwijl het tarief voor de verwerking met 11 procent is gedaald. De minister van Landbouw heeft de tarieven goedgekeurd en gepubliceerd in de Staatscourant.

In 2024 is het tarief voor een geplande stop 24,76 euro per vat (200 liter) of bak (950 liter). Voor een reguliere stop is dit 28,27 per dier, vat of bak. De kosten zijn in beide gevallen 64 cent hoger dan vorig jaar. De tarieven voor het verwerken van kadavers zijn gedaald. In 2024 kost dit 2,24 euro per geit of geitenlam, 4,22 euro per vat en 21,47 euro per bak. Voor het ophalen en verwerken van een bak van 950 liter is een erfabonnement van 3,37 euro per stop verplicht. Los aangeboden dieren worden altijd als volwassen dier afgerekend.

De tarieven worden elk jaar vastgesteld, gebaseerd op prognoses, herijking van actuele cijfers en verrekening van tekorten of overschotten uit het verleden. Het tarief voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers bestaat uit het stoptarief en het tarief per dier. Het tarief per dier is opgebouwd uit de verwerkingskosten, de verkoopopbrengsten van eindproducten en de verrekening uit voorgaande jaren.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief