Algemeen | Wetgeving en regels

Live emissiemetingen zijn de toekomst

Stalsensoren die continu emissies meten en deze meetsignalen doorgeven aan een monitoringsprogramma van een meetinstantie. Volgens WUR-onderzoeker Albert Winkel is emissiemonitoring met behulp van doelvoorschriftvergunningen nu al mogelijk. In januari 2024 overhandigde hij een nieuw meetprotocol om de emissies in stallen 24/7 te meten aan de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

In het protocol wordt onder andere beschreven hoe gassen in de stal door middel van sensormeetapparatuur gemonitord kunnen worden. Een doelvoorschriftvergunning legt, in tegenstelling tot een middelenvergunning, de focus op de daadwerkelijke uitstoot op bedrijfsniveau. Het stelt de meetinstantie in staat om voortdurend de situatie te volgen, terwijl de veehouder zelf invloed kan uitoefenen op de uitstoot. Met het nieuwe protocol kan doelvoorschriftvergunning nu al ingezet worden voor ammoniak, methaan, CO2 en lachgas. Fijnstof continu meten is nog niet mogelijk, maar dit ligt volgens Winkel wel in het verschiet.

Nog niet in melkgeitenstallen

Een sensormeetsysteem is nu nog vooral inzetbaar voor mechanisch geventileerde stallen zonder uitloop. Voor natuurlijk geventileerde stallen, zoals de meeste melkgeitenstallen, kan er nog niet met doelvoorschriften gewerkt worden. Het accuraat meten van luchtverversing in open stallen is namelijk lastig. ‘’De hoop is dat we het protocol op den duur wel kunnen uitbreiden voor natuurlijk geventileerde stallen’’, aldus Winkel.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief