Voeren

Agroscoop: voerwinst 21 procent hoger

De deelnemende geitenhouders aan Agroscoop van ForFarmers hebben een technisch goed jaar gedraaid. De 71 deelnemers hebben gemiddeld 1.238 kg melk per geit geleverd met 92,5 kg vet en eiwit. In 2022 was dit 1.207 kg melk met 89,4 kg vet en eiwit.

 

Het krachtvoerverbruik per 100 kg meetmelk bleef daarbij gelijk. Doordat het voer goedkoper was en de melkopbrengst hoger, resulteerde dat per saldo in een voerwinst van € 627 per geit. Dit is een stijging van € 109, oftewel 21 procent, ten opzichte van 2022.
De 20 procent beste bedrijven op basis van voerwinst realiseerden een voerwinsttoename van gemiddeld € 134 per geit. Deze veertien bedrijven wisten 1.462 kg melk te produceren met 111 kg vet en eiwit.

Ruwvoerrijker gevoerd

In de tabel valt ook op dat de top 20 minder krachtvoer en krachtvoerachtigen per 100 kg meetmelk gebruikt; 57 tegenover 61 kg krachtvoer en krachtvoerachtigen gemiddeld voor de 71 geitenhouders.
ForFarmers merkt op dat sinds een jaar of vijftien, geitenhouders met een ruwvoerrijker rantsoen (< 65 kg per 100 kg melk) hogere voerwinsten zijn gaan realiseren. Ook nam de melkproductie per geit toe en steeg het gebruik van bijproducten en enkelvoudige grondstoffen. Dat alles resulteert in een afname van het mengvoerverbruik van zo’n 10 kg per 100 kg melk vanaf 2015, berekende de voerfabrikant.

In de tabel staan de resultaten van de 71 Agroscoop-geitenhouders vermeld. Daarbij is gerekend met gewogen gemiddelden: bedrijven die meer melk afleveren hebben een groter aandeel in het gemiddelde dan kleinere ondernemingen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Voeren
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief