Kennispartnerbericht van Geiterij

Meer opbrengst, gezonder gewas en smakelijk ruwvoer

‘Een fris en smakelijk gewas in de kuil, dat is het belangrijkste voor een goede voeropname’, is de stellige mening van Ed Nieuwenhuizen. Als loonwerker zag hij bij zijn klanten goede resultaten met Grow PEQ Maize. Op zijn eigen vleesveebedrijf nam hij afgelopen jaar de proef op de som.

Als agrarisch loonwerker komt Ed Nieuwenhuizen bij veel (melk)veebedrijven in de omgeving van Sprang-Capelle. Bij een aantal van zijn klanten spuit hij al enkele jaren gelijktijdig met de onkruidbestrijding van de mais de bladstimulant Grow PEQ Maize. ‘Het viel me direct op dat op de behandelde percelen de kolven beter gevuld waren en het gewas eerder was af gerijpt. Desondanks bleef het gewas wel mooi groen, waardoor deze klanten een frisser gewas in de kuil hadden. In mijn ogen is dat smakelijker en wordt het beter opgenomen, vertelt Ed over zijn eerste ervaring met Grow PEQ Maize.

Eigen proef opgezet

‘Maar er zijn zoveel producten in de markt die van alles beloven, dus ik wilde het eerst zeker weten voordat ik mijn klanten adviseer. Daarom hebben we afgelopen jaar op ons eigen vleesveebedrijf twee proefvelden aangelegd. Om echt het verschil te kunnen zien, hebben we op dezelfde percelen verschillende banen wel en niet behandeld’, legt hij de proefopzet uit. Naast het loonwerk telen Ed en zijn zoon Erwin nog 50 ha mais voor de Blonde d’Aquintaine vleesstieren.

Behandelde banen van boven duidelijk te zien

Dronebeelden maakten direct het verschil duidelijk. ‘Erwin liet de drone over de proefvelden vliegen en we konden op de streep af zien welke banen behandeld waren. Op dat moment wisten we nog niet hoeveel, maar wel dat het product een duidelijk een positieve invloed heeft. Toen hebben we besloten er echt mee aan de gang te gaan’. Dus net voordat het gewas geoogst werd, werden er een paar banen uit gehakseld en nodigde Nieuwenhuizen zijn klanten uit om het resultaat te komen bekijken.

De resultaten van de praktijkproef werden gedemonstreerd tijdens een demodag op het bedrijf van familie Nieuwenhuizen. Bekijk hier de video van de demonstratie. 

Kolven beter gevuld en zwaarder

‘Het belangrijkste wat tijdens de demo opviel was de vulling van de kolven. Deze waren bij de behandelde planten veel beter gevuld, dan bij de onbehandelde planten. Net als de wortels die zich bij de behandelde planten veel beter hadden ontwikkeld. Zeker met de extreme weersomstandigheden waar we tegenwoordig mee te maken hebben, wordt een goed wortelstelsel steeds belangrijker’. Uit zowel de behandelde delen als de onbehandelde delen werden willekeurig 10 planten gestoken en beoordeeld op lengte, diameter van de stengel en kolfgewicht. De kwantitatieve verschillen, zoals weergeven in tabel 1, zijn overduidelijk.

Loonbedrijf Nieuwenhuizen  Behandeld  Onbehandeld Verschil
Plantlengte (m) 2,57 2,44 105%
Stengel diameter (cm) 2,37 2,23 106%
Kolfgewicht (gr) 2760 2475 112%
Totaal gewicht (kg) 6,71 6,33 106%

Tabel 1. Verschil in plant en kolf behandeld vs. onbehandeld

Onbehandeld
Behandeld met GrowPEQ Maize

Minder mycotoxinebelasting

Een hogere opbrengst is één maar kwaliteit is minstens zo belangrijk. Om dat te onderzoeken zijn monsters van de behandelde en onbehandelde gewassen onderzocht op de aanwezigheid van mycotoxinen*). In de onderstaande tabel 2 zien we de uitslagen bij Loonbedrijf Nieuwenhuizen. De DON-belasting was vrijwel gelijk. Daarentegen was er duidelijk een lagere ZEA belasting (-/- 24%).

Loonbedrijf Nieuwenhuizen  Behandeld Onbehandeld Verschil
Mycotoxine (DON) ppm 0,78 0,8 98%
Mycotoxine (ZEA) ppb 196,9 258,1 76%

Tabel 2. Verschil in mycotoxinebelasting gewas behandeld vs. onbehandeld

Een lage mycotoxinebelasting duidt op minder schimmels en gisten en daarmee gezonder gewas. Dit heeft ook zijn weerslag op het inkuilproces. Minder schimmels en gisten zorgt voor een betere conservering en een stabielere kuil tijdens het voeren.

Korte groeiperiode

De uitdaging om met alsmaar strengere bemestingsnormen toch voldoende en een kwalitatief goed gewas te telen wordt steeds groter. Daarnaast zorgt de verplichting om op zand- en lössgrond één keer per vier jaar een rustgewas te telen voor een extra handicap om voldoende ruwvoer van eigen bodem te halen. ‘Om aan de verplichting van een rustgewas te voldoen wil ik een vroeg maisras zaaien. Deze moet voor 1 oktober worden geoogst waarna er gras gezaaid wordt. De ervaring leert dat door inzet van Grow PEQ Maize het gewas sneller afrijpt. Dus dat ga ik inzetten om het gewas op tijd te kunnen oogsten, maar het blijft natuurlijk afhankelijk van het weer’.

Return On Investment

Met de opgedane ervaring en een gerealiseerde Return on Investment van 1 : 6 is Nieuwenhuizen voldoende overtuigd om komend groeiseizoen zijn totale maisareaal van 50 ha met Grow PEQ Maize te behandelen. ‘We passen het gelijktijdig met de onkruidbestrijding toe. Hierdoor hebben we er geen extra werk mee en onze klant ook niet meer onkosten voor een extra bespuiting. Ik ga het in ieder geval bij al mijn klanten introduceren’, besluit Ed zijn verhaal.

Effect van Grow PEQ Maize op mycotoxinebelasting

Afgelopen 3 jaren zijn bij verschillende met Grow PEQ Maize behandelde en onbehandelde percelen mycotoxinemetingen uitgevoerd.

In 2021 is gemiddeld goede mais geoogst, terwijl in 2022 veel problemen waren met droogte en noodrijpheid. Het groeiseizoen 2023 kenmerkte zich juist weer door veel regen. DON komt vooral voor in granen en (snij)mais en heeft een sterke remming op de eiwitsynthese en leidt tot darmontstekingen. Daarnaast zien we een verminderde voeropname wat resulteert in een lagere groei en/of melkproductie. ZEA is een mycotoxine dat vaak aangetroffen wordt in (snij)mais en granen. ZEA heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid. Rantsoenen met hoge waarde aan ZEA zogen voor meer embryonale sterfte, cysten en verminderde vruchtbaarheid.

In 2021 en 2022 zijn de monsters onderzocht op DON (deoxynivalenol) en in 2023 op DON en ZEA (zearalenone). In 2021 was de mycotoxine druk van DON bij de met Grow PEQ Maize onderzochte percelen 28% lager. In 2022 was het verschil 34% lager t.o.v. de onbehandelde mais. hierbij zal het stressvolle weer zeker meegespeeld hebben. Dit jaar zien we vergelijkbare uitkomsten. Gemiddeld was de DON-belasting 33% lager. De ZEA belasting was ruim 40% lager.

Reductie in % mycotoxine
behandeld t.o.v. onbehandeld
Jaar DON ZEA
2021 28%
2022 34%
2023 30% 40%
Ed (links) en Erwin (rechts) Nieuwenhuizen bereiden zich voor op een nieuw groeiseizoen.
Geiterij
Over Geiterij
Geiterij is een jong dynamisch bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in de melkgeitenhouderij. Met onze concepten ‘Verzorging’, ‘Voeding’ en ‘Gewassen’ leveren we een bijdrage aan gezonde melkgeiten met een efficiënte productie.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief