Kennispartnerbericht van Geiterij

Veel profijt dankzij vroege inzet Grow PEQ® Akticalc+

Door stijgende kunstmestprijzen ging Robbin Voorend op zoek naar andere manieren om de opbrengst van zijn grond te verhogen. Hij probeerde twee jaar achter elkaar Grow PEQ Akticalc+ en ervaarde dat hij door een vroege inzet nog meer resultaat boekte.

Op het onderste puntje van Texel, tegen de duinen melkt Robbin Voorend 60 koeien en houdt hij zo’n 20 stuks jongvee. Op de 35 ha grond die hij in gebruik heeft, verbouwt hij 5 ha mais, 1 ha suikerbieten en het overige areaal bestaat uit grasland. In de tijd dat de kunstmestprijzen de pan uitrezen ging hij op zoek naar andere manieren om de opbrengst van zijn grond te verhogen.

Leven in bodem verbeteren

‘Dat het bodemleven gestimuleerd wordt sprak me wel aan. Je wil het leven in je bodem verbeteren, zeker nu de bemestingsnormen steeds verder aangescherpt worden. Vanwege het arbeidsgemak heb ik gekozen voor Grow PEQ Akticalc+. Dat kan ik makkelijk zelf met de kunstmeststrooier toedienen’.

Op de streep af te zien

Zo’n 6 ha werd door de Texelaar behandeld, waarbij recht voor zijn huis een proefveld werd aangelegd met een behandeld en onbehandeld deel. ‘Ik kon vanuit het slaapkamerraam van de kinderen op de streep af zien welk deel behandeld en welk deel onbehandeld was’.

Op de foto is duidelijk de lijn tussen behandeld en onbehandelde grond te zien.

Langer groen en eerder op gang

In het eerste jaar werd GrowPEQ Akticalc toegediend na de eerste snede en dit jaar zette hij het al voor de eerste snede in. ‘Des te eerder heb je er profijt van’, beredeneert hij de eerdere inzet. ‘Met de droge zomer van afgelopen jaar zagen we dat de behandelde percelen langer groen bleven en na het maaien weer eerder op gang kwamen. Afgelopen jaar zijn de verschillen gemeten met vers grasmonsters en bodemanalyses. Ook hierin zagen we wezenlijke verschillen en dat geeft vertrouwen dat het werkt. Ik ben van plan om het komend jaar weer in te gaan zetten’.

Bedrijfsgegevens
Robbin Voorend, Den Hoorn Texel
60 melkkoeien, ca. 20 stuks jongvee
35 ha grond in gebruik; 26 ha grasland, 5 ha maisland, 1 ha suikerbieten

Geiterij
Over Geiterij
Geiterij is een jong dynamisch bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in de melkgeitenhouderij. Met onze concepten ‘Verzorging’, ‘Voeding’ en ‘Gewassen’ leveren we een bijdrage aan gezonde melkgeiten met een efficiënte productie.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief