Kennispartnerbericht van Geiterij

Praktijkproef levert overtuigend bewijs

Met 125 melkkoeien, 70 stuks jongvee en 70 ha grond is het voor Melkveebedrijf Dijkman ieder jaar een uitdaging om voldoende ruwvoer van eigen land te halen. Op de vraag of ze wilden deelnemen aan een prakijkproef met Grow PEQ® MiCrops, hoefden de ondernemers dan ook niet lang na te denken. De verzamelde resultaten bevestigen hun positieve ervaring.

In het voorjaar van 2023 werd op de Groningse kleigrond een proefveld van 5 ha aangelegd. Tegelijk met de toediening van vloeibare kunstmest werden stroken van 16 meter behandeld met alleen vloeibare kunstmest en stroken met Grow PEQ MiCrops en vloeibare kunstmest. ‘Omdat het een heel nat voorjaar was, hebben we pas vrij laat kunnen spuiten’, begint Wim Dijkman die samen met zijn vrouw Bonnie en zoon Jan-Willem in Den Horn het melkveebedrijf runt.

Verbaasd over het resultaat

Half april trok de veldspuit de banen over het grasland en een week voor de eerste snede werden de eerste resultaten gemeten met behulp van sensoren en graslandhoogtemeters. ‘Het verschil was ruim 16% meer opbrengst op de behandelde delen. Dat verschil vertrouwde ik in eerste instantie niet. Maar toen ik op trekker zat om te maaien, zag ik er direct dat op de behandelde delen écht veel meer stond. Het was zo apart dat ik uit de trekker ben gestapt en te voet de banen heb afgetreden. Het was exact 16 meter’, herinnert Jan-Willem zich zijn verbazing.

Bodemstructuur verbeterd

Naast vers grasmonsters trokken ondernemers tijdens de droge zomer ook met de spade het land in, om op meerdere plekken grondmonsters nemen. ‘Dat was echt wonderbaarlijk’, vertelt Jan Willem. ‘Op de onbehandelde delen brak de steel bijna af, zo hard was de grond. En op de behandelde delen staken we de schop zo in de grond’. Het verschil wat ze in de bodemstructuur zagen, verklaarde al snel waarom het behandelde deel zich makkelijk liet bewerken. ‘De grond van het behandelde deel was veel kruimeliger dan de grond in het onbehandelde deel, wat door de droogte keihard was geworden’.

Ruim 10 % meer opbrengst

Het contrast in de grondmonsters laat goed zien dat de behandelde delen meer vocht hebben vastgehouden. Een verschil dat ze na de droge periode ook weer onmiskenbaar op het land terugzagen. ‘Na de derde snede zagen we duidelijk dat het gras op de behandelde delen door de aanwezigheid van vocht direct een voorsprong nam. Het herstelde zich sneller en leverde meer op’, vult Wim zijn zoon aan. In het voorbije grasseizoen werd op drie verschillende momenten de opbrengst bepaald. Over de drie meetmomenten was de droge stof opbrengst op de behandelde delen gemiddeld ruim 10% meer dan op de onbehandelde delen. Een resultaat dat vergelijkbaar is met de proeven die ook op andere grondsoorten werd behaald.

Extra snede pakken

Volgend groeiseizoen willen de ondernemers het volledige areaal grasland van 55 ha behandelen met Grow PEQ MiCrops. ‘Met dit resultaat, is het de investering wel waard. Door het gelijktijdig met de vloeibare kunstmest toe te dienen, kan het makkelijk in dezelfde werkgang mee’, aldus Jan-Willem. ‘We willen onze grond efficiënt benutten en zoveel mogelijk ruwvoer van ons eigen land winnen. Als we op deze manier het oogstmoment iedere keer drie à vier dagen eerder kunnen pakken, kunnen we een snede extra pakken’, concludeert Wim.

Bedrijfsgegevens

125 melkkoeien
70 stuks jongvee
70 ha grond in gebruik

Geiterij
Over Geiterij
Geiterij is een jong dynamisch bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in de melkgeitenhouderij. Met onze concepten ‘Verzorging’, ‘Voeding’ en ‘Gewassen’ leveren we een bijdrage aan gezonde melkgeiten met een efficiënte productie.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief