Kennispartnerbericht van Agrifirm

Gemengd voeren 2.0 actueler dan ooit

In de winter van 2014 is het begin gemaakt met de ontwikkeling van het concept Gemengd voeren 2.0. Nu bijna 10 jaar later is het tijd om eens terug te blikken op de successen van Gemengd voeren 2.0 of ‘Constant TMR’, zoals het tegenwoordig heet.

Minder voedingsproblemen en gezondere geiten

In de praktijk zagen de specialisten van Team Geiten van Agrifirm regelmatig dat een goed berekend rantsoen in de stal toch tot een grote spreiding zorgde met betrekking tot voeropname en pensvulling, waardoor mogelijk voedingsproblemen ontstonden. Vaak werd er dan gekozen om minder hard te voeren, wat dan ten koste ging van de melkproductie. De echte oorzaak werd vaak niet gevonden of opgelost. Totdat we in 2014 actief onderzoek ging doen. Al snel bleek dat veel, op stal waargenomen voedingsproblemen, een relatie hebben met verkeerd afgestelde mengvoerwagens of onjuist gemengde rantsoenen. Ook bleek dat ze veroorzaakt werden door het selectiegedrag van geiten. Met het concept Constant TMR werd met intensieve begeleiding de mengwagen aangepast, de laadvolgorde verbeterd en de selectie aan het voerhek zichtbaar verminderd. Met als resultaat: minder voedingsproblemen, gezondere geiten en een hogere melkproductie. Bij verschillende groepen geiten was de verandering in het gedrag heel duidelijk zichtbaar. Het voer werd gelijkmatig opgegeten en er was minder ‘rangordestrijd’ tussen de dieren. Ook zagen we uniformere mest in het koppel.

Uitgebouwd en verbeterd

In de jaren erna heeft Team Geiten van Agrifirm het concept steeds verder uitgebouwd en verbeterd. Zo ligt de hoofdfocus tegenwoordig niet meer alleen op het laatste stuk van het voerproces (het mengen en lossen). Constant TMR begint nu al ruim voor het maaien van een nieuwe snede gras of het hakselen van de mais. Het bemestings- en maaimoment zijn cruciaal voor het winnen van het juiste voer. Ook zien we dat bepaalde rassenkeuzes invloed hebben op de kwaliteit. Immers, hoe beter het voer en de manier waarop het gewonnen wordt, hoe minder bijsturing het nodig heeft aan het eind van het proces, bij het voeren zelf. Bij het winnen van het voer wordt ook actief samengewerkt met de loonwerkers, zodat de machines worden afgesteld volgens de laatste ‘geitenmaatstaven’.

Aandacht voor een goed mengsel

Bij automatische voersystemen ligt de focus in veel gevallen op het zo vaak mogelijk voeren van de dieren. Maar er is te weinig aandacht voor het maken van een goed mengsel. Een van de meest gemaakte fouten is, dat men denkt dat een standaard elektronische mengkuip hetzelfde mengt en snijdt als een mengwagen, die door een dieselmotor wordt aangedreven. Vaak wordt dit pas duidelijk na de aanschaf en dan treden er problemen op. Gelukkig kunnen, met de kennis van Constant TMR, in combinatie met wat kleine aanpassingen, de problemen opgelost worden en wordt het maximale uit het voersysteem gehaald. Overigens blijft het bij sommige automatische voersystemen wel uitdagend.

Gemengd voeren 2.0 actueler dan ooit

Het is goed te zien dat Constant TMR al bijna 10 jaar actueel is. Met de huidige beperkingen in de geitenhouderij is een hogere productie per geit gewenst en daardoor is een kleinere foutmarge steeds belangrijker. Desondanks zijn er nog veel bedrijven die het rantsoen kunnen verbeteren door het juiste gemengde rantsoen te maken.

Wil je gezond melken? Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze specialisten op telefoonnummer: 088 488 29 70 (regio Noord) of 088 488 29 72 (regio Zuid)

Agrifirm
Over Agrifirm
Agrifirm is dé totaalleverancier voor de geitenhouderij. Van biest, melkpoeders en mengvoeders, tot additieven. Uiteraard altijd voorzien van kennis en advies op maat.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief