Kennispartnerbericht van Geiterij

Verse mais voeren, let op de risico’s

De maiscampagne is op zijn eind. Door de lagere opbrengst van vorig jaar, is de mais op veel bedrijven al (bijna) op. Noodgedwongen moet dan de ‘verse’ kuil geopend worden. In veel gevallen is deze mais nog niet voldoende ontsloten, wat problemen op kan leveren tijdens de vertering.

Dit jaar is de mais gemiddeld wat later gezaaid. Hierdoor zien we dat de stengels wat dunner zijn en daarmee het kolfaandeel hoger uit komt. De eerste analyses geven aan dat de mais een goede voederwaarde heeft (VEM) en veel zetmeel bevat. Het gemiddelde zetmeelgehalte van de eerste maiskuilen komt ongeveer uit op 400 gram zetmeel per kg ds, wat boven gemiddeld is.

Veranderingen tijdens conservering

Er is verschil tussen verse mais (mais dat tot 6-8 weken onder het plastic is) en mais die veel langer onder het plastic ligt. We zien ook niet voor niets op de Eurofins-uitslagen dat een kuil verandert in karakter/voederwaarde omdat de bestendigheid van het zetmeel afneemt. Het aandeel bestendig zetmeel neemt af afhankelijk van het ds-gehalte.
In de onderstaande tabel het verschil in de verteerbaarheid van het zetmeel in snijmais.

Aantal dagen onder plastic Verteerbaarheid zetmeel
1 – 56 d Laag
56 – 120 d Gemiddeld
> 120 d Hoog

Maar juist aan het begin van de conservering zijn de celwanden (NDF) en het zetmeel nog matig verteerbaar. Onder invloed van vocht en zuren zien we dat het zetmeel en de celwanden beter ontsloten worden waardoor de verteerbaarheid toeneemt.

Gevolgen voeren van verse mais

In de eerste week bevat verse mais nog een groot aandeel suikers die omgezet moeten worden in melk- en azijnzuur. In de praktijk ziet men daardoor een grote(re) kans op pensverzuring. Zeker als onrijpe verse mais gevoerd wordt. Inzet van levende gisten zorgen voor een hogere pens pH en ondersteunen de vertering van verse mais. Inzet van levende gisten zal tot een betere vertering van het voer leiden.

Teveel bestendig zetmeel in de dikke darm

Pensverzuring kan de aanzet zijn voor dikke darm verzuring. Maar veelal is te veel bestendig zetmeel in het rantsoen de oorzaak. Het bestendige zetmeel in verse kuilen is veel hoger en kan wel twee keer hoger zijn dan mais die meer dan 120 dagen geconserveerd is. Op de Eurofins-uitslagen zien we dat bij mais die gestoken is 2 maanden na de oogst, meestal het bestendige zetmeel tussen de 25 en 35% is. Dit houdt in dat verse mais ruim 40% bestendig zetmeel heeft. Bij het direct voeren van verse, rijpe mais is er het risico dat te veel bestendig zetmeel (> 1500 gr) vrij komt in de dikke darm. Met als gevolg dikke darm verzuring. Ook bij minder bestendig zetmeel in de dikke darm treedt dikke darm verzuring op als gevolg van suboptimale omstandigheden.

FarmPEQ DigeSt
Versnelt de afbraak van bestendig zetmeel

Inzet van FarmPEQ DigeSt Plus

FarmPEQ DigeSt Plus is een natuurlijke mix van spijsverteringsenzymen. FarmPEQ DigeSt Plus stimuleert de afbraak van het zetmeel in de darmen en de pens. Hierdoor komt meer energie in de pens beschikbaar en daarmee dus minder in de dikke darm en uiteindelijk in de mest.
Door inzet van FarmPEQ DigeSt Plus komt meer energie op pens-niveau vrij. Als gevolg hiervan zullen meer vezelverterende bacteriën zich ontwikkelen waardoor het rantsoen beter verteerd wordt. Door meer propionzuurvorming neemt de melkdruk toe. De kans op dikke darm verzuring neemt juist af.

FarmPEQ DigeSt Plus ondersteunt daarnaast de darmintegriteit door inzet van:

 • Zink
 • Mangaan
 • Vitamine E equivalent

Welke rantsoenen

FarmPEQ DigeSt Plus kan het beste ingezet worden bij de volgende rantsoenkenmerken:

 • Rantsoenen met verse rijpe mais dat zetmeelrijk is
 • Rantsoenen met een hoog zetmeelgehalte (> 200 gr zetmeel/kg ds)
  • Slecht verteerde maiskorrels
  • Slecht verteerde granen
 • Darmverzuring
 • Droge maissilage in rantsoen
 • Verse, groene, maissilage in het rantsoen
 • Rantsoenen waarbij eerdere aanpassingen zoals meer pens energie en eiwit onvoldoende effect hebben gehad op de vertering

Adviesdosering:

5 gram dier/dag

Geiterij
Over Geiterij
Geiterij is een jong dynamisch bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in de melkgeitenhouderij. Met onze concepten ‘Verzorging’, ‘Voeding’ en ‘Gewassen’ leveren we een bijdrage aan gezonde melkgeiten met een efficiënte productie.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief