NIEUWS


Twee nieuwe bestuursleden voor vakgroep

23 dec 2020

Melkgeitenhouders Niels van Middelkoop en Alexander van der Schans zijn benoemd als lid van het bestuur van de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Met hun benoeming is het bestuur van de vakgroep weer compleet. Zij treden per 1 januari 2021 aan. Niels van Middelkoop (35) heeft een melkgeitenhouderij met 1.000 melkgevende dieren in Horssen. Binnen de vakgroep […]


Implementatieplan verduurzaming wordt nu definitief

23 dec 2020

Platform Melkgeitenhouderij gaat het Implementatieplan voor de verduurzaming van de sector afronden en definitief maken. Dit moment komt zo’n 3 jaar nadat het proces is opgestart om te komen tot een verduurzamingsagenda. Het concept-implementatieplan is gedurende de afgelopen maanden besproken met een groot aantal belanghebbenden, waaronder geitenhouders, de Adviesraad van de Duurzame Geitenzuivel Keten en […]


VGO3 zoekt geitenbedrijven

22 dec 2020

Binnen een straal van 2 km rond geitenbedrijven blijkt vaker longontsteking bij omwonenden voor te komen dan op andere plekken in het land. Maar waarom dit zo is, is niet bekend. Voor de geitensector is het belangrijk dat er opheldering komt over een mogelijke oorzakelijke relatie tussen geitenhouderijen en longontsteking bij de mens. Het lopende […]


Organisaties van dierhouders willen eerlijke tarieven voor ophalen kadavers

22 dec 2020

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) zijn verheugd dat het ministerie van LNV onderzoek heeft laten doen naar de markt van het ophalen van kadavers. Al een aantal jaren zijn de kleinschalige houders het niet eens met de huidige tarieven. Grote aanbieders van kadavers krijgen korting op […]


Platform laat Antibioticadatabase bouwen

21 dec 2020

Platform Melkgeitenhouderij heeft de opdracht gegeven tot het bouwen van een nieuwe Antibioticadatabase. Aanleiding hiervoor is de aanstaande wettelijke verplichting om het antibiotica gebruik in de melkgeitenhouderij te bewaken en waar mogelijk te verlagen. De nieuw te bouwen database wordt naar het voorbeeld van die van andere sectoren gebouwd. De autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) bewaakt deze. […]

Een natte melkmeting, een goede stap naar beter melken

17 dec 2020

De melkstal is de plek op het bedrijf waar het geld verdiend wordt. Het goed functioneren van de melkmachine is dan ook van groot belang. Jaarlijks dient er een onderhoudsbeurt van de melkinstallatie te worden uitgevoerd, echter wordt dit onderzoek gedaan op het moment dat er geen geiten gemolken worden. Wanneer er problemen met de uiergezondheid zijn, wordt er geadviseerd om een natte melkmeting uit te laten voeren.

476.000 geiten in Nederland

17 dec 2020

In 2020 is het aantal geiten in Nederland gestegen naar ruim 476.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Landbouwtelling. Dat betekent een stijging van 4 procent in vergelijking met 2019.


Hokse in bestuur ZuivelNL

15 dec 2020

Klaas Hokse, directeur van Rouveen Kaasspecialiteiten, is toegetreden tot het bestuur van ZuivelNL. Hokse werd tijdens de Algemene Vergadering op 9 december op voordracht van de NZO benoemd tot lid van het bestuur van ZuivelNL. Rouveen Kaasspecialiteiten verwerkt zo’n 20 miljoen liter geitenmelk. Hokse is er sinds april 2016 directeur. Toen hij bij Rouveen startte, interviewde […]