Geitenmelkprijzen juli en augustus 2018

De gewogen gemiddelde voorschotmelkprijs is in juli 2018 € 53,19 en in augustus 2018 € 53,86 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met het gewogen gemiddelde in augustus vorig jaar is er sprake van een daling van € 3,45 per 100 kg melk. Sinds juni is de gewogen melkprijs gedaald met € 0,85 per 100 kg. Deze daling wordt veroorzaakt door lagere vet- en eiwitgehalten in de standaardmelk.

De meeste zuivelondernemingen lieten de prijzen deze twee maanden onveranderd, maar Milkconnect valt op door in zowel juli als augustus de vet- en eiwitprijs te verhogen. Ook Amalthea verhoogde de vet- en eiwitprijs in juli.
De seizoensheffing die Amalthea toepast ligt in juli op € 3,60 en in augustus bedraagt die € 2,65 per 100 kg melk. In juli en augustus legt BGNN de seizoensheffing op van € 2,00 per 100 kg melk.

Melkprijs 2017
De (rekenkundig) gemiddelde melkprijs over 2017 (inclusief nabetalingen tot en met mei 2018)
is € 62,78. De gewogen melkprijs 2017 komt uit op € 62,81.

Basisprijs
De basisprijs is de prijs bij een vast vet- en eiwitpercentage van 7,50%. In juli 2018 is de basisprijs € 57,85 en in augustus 2018 komt de basisprijs uit op € 58,04.

Melkprijsvergelijking-juli-en-augustus-2018

Basisprijs (gemiddelde melkprijs bij 7,5% vet en eiwit), in euro’s per 100 kg standaardmelk.

Deze prijsvergelijking is mogelijk gemaakt door LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.

© Copyright en aansprakelijkheid
In opdracht van LTO vakgroep Melkgeitenhouderij wordt deze geitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia Wageningen bv, vakblad Geitenhouderij. De basis voor de vergelijking vormen de melkgeldafrekeningen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar worden gesteld door geitenhouders. Overname van gegevens uit deze vergelijking is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AgriMedia Wageningen met bronvermelding LTO Melkgeitenhouderij en vakblad Geitenhouderij.
Aan deze geitenmelkprijsvergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vergelijking wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar de opdrachtgever en samensteller zijn niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gepubliceerde gegevens.

Delen via:

Reacties zijn gesloten.