Plan ‘Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij’ gereed

Platform Melkgeitenhouderij presenteert het plan ‘Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij.’ Morgen, 4 september, wordt het plan gedeeld met de Tweede Kamer.

Verduurzaming van de melkgeitenhouderij is een onderwerp dat al langer op de agenda staat bij het Platform Melkgeitenhouderij. In hun opdracht is in 2015 het rapport ‘Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen” verschenen. Begin 2018 is op verzoek van de sector door een aantal externen het rapport ‘Gezond vertrouwen & vertrouwd gezond, ketenvisie Melkgeitenhouderij” geschreven. Beide rapporten benoemen aandachtspunten en opgaven waarvoor de melkgeitenhouderij zich gesteld ziet. Het laatste rapport vormde eind 2018 de basis voor een aantal discussieavonden met betrokken melkgeitenhouders.

De adviezen uit de rapporten en discussieavonden zijn de basis geweest voor het opstellen van een concrete en realistische uitvoeringsagenda voor de sector. In het plan worden doelen en maatregelen benoemd voor een aantal specifieke opgaven zoals de zorg voor jonge dieren, verantwoord antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat. Het plan vormt de basis om als sector de komende jaren op een verantwoorde wijze te kunnen ontwikkelen binnen de maatschappelijke randvoorwaarden.

Delen via:

Reacties zijn gesloten.