Fokkerij | Gezondheid

Vergoeding bokken niet uitgebreid

Het uitbreiden van de vergoeding voor het ruimen van bokken naar bokken die na testen besmet blijken te zijn met de Q-koortsbacterie, vindt geen doorgang. De Kamerleden Ormel en Cramer hadden hiervoor een motie ingediend.
De ministers van LNV en VWS laten weten dat een dergelijke vergoeding een vorm van staatssteun is, en daarom zal moeten voldoen aan de Europese staatssteunkaders. Zij schrijven: ‘Deze kaders bieden slechts beperkt ruimte om een financiële vergoeding te geven, namelijk voor dieren die door een dierziekte zijn gestorven, voor dieren die geruimd worden of voor inkomensverliezen als gevolg van quarantaineverplichtingen en moeilijkheden bij herbevolking van een bedrijf.’
Een vergoeding voor bokken die na testen besmet blijken te zijn met Q-koorts en in leven blijven, valt hier niet onder.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief