Gezondheid

Alle geiten gevaccineerd tegen Q-koorts

Uit de gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat alle schapen- en geitenhouders hun dieren hebben gevaccineerd tegen Q-koorts. Daarmee hebben zij voldaan aan de jaarlijkse vaccinatieplicht.
De melkgeiten-, melkschapen- en opfokbedrijven hadden tot 1 augustus de tijd om te voldoen aan de vaccinatieplicht en de vaccinatie ook te registreren in het Identificatie- en registratiesysteem (I&R). Op die datum had 82 procent van de bedrijven dat ook gedaan.
De resterende 18 procent kreeg in de zogenoemde herstelperiode nog de kans om aan deze verplichtingen te voldoen. Na afloop van deze periode -op 15 augustus- zouden de vaccinaties worden verricht door de NVWA, op rekening van de houder. Nu de bedrijven aan hun plichten hebben voldaan, is dit niet nodig.
De komende periode controleert de NVWA steekproefsgewijs of de gegevens zoals die in het I&R systeem zijn geregistreerd ook juist zijn. Als uit de gegevens blijkt dat op 1 augustus niet was voldaan aan de vaccinatieplicht, dan wordt proces-verbaal opgemaakt tegen deze bedrijven.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief