Gezondheid

Doelstelling antibioticareductie 2011 gehaald

De beleidsdoelstelling van 20 procent reductie van het antibioticagebruik in de jaren 2009-2011 is ruimschoots behaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over het veterinair antibioticagebruik die het LEI Wageningen UR heeft gepubliceerd. 
In de varkens- en vleeskuikensector is het antibioticagebruik aanzienlijk gedaald. Op basis van de steekproef was in de vleeskalversector de afname in 2009-2011 wat minder dan 20 procent, maar daar werd vóór 2009 ook al een daling gerealiseerd. In de melkveesector blijft het gebruik vrij stabiel en op een relatief laag niveau. De steekproefbedrijven laten over de jaren 2005-2011 het volgende beeld zien:
 zeugen/biggen: jaarlijkse variatie, daling in 2010 en 2011;
 vleesvarkens: stijging tot 2008, daling in 2009-2011;
 vleeskuikens: stijging tot 2009, daling in 2010 en 2011;
 vleeskalveren: daling in 2007-2011;
 melkvee: jaarlijkse variatie, daling in 2011.
Van alle steekproefbedrijven zit meer dan 50 procent onder de streefwaarden voor 2011 van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Minder dan 10 procent van de bedrijven heeft een gebruiksniveau boven de signalerings- of actiewaarde.

Totale verkopen 32% lager
In de periode 2009 tot en met 2011 zijn de totale verkopen van antibiotica in de Nederlandse veehouderij met bijna 32 procent afgenomen van 495 ton in 2009 tot 338 ton in 2011. In vergelijking met 2007, toen de verkopen het hoogst waren, is de daling 40 procent. Dit blijkt uit de verkoopcijfers van de FIDIN.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief