Management

Vooruit met de geit: doelen en hoe ze te bereiken

Op 12 september werd de Nationale Melkgeitenhouderijdag 2013 gehouden bij de ZLTO in Den Bosch. Aanleiding was de presentatie van de resultaten van het onderzoek ‘Vooruit met de geit’ door Wageningen UR Livestock Research.
’s Morgens vond er een rondetafelgesprek plaats met Frits Vink (ministerie van EZ), Wouter de Bruijn (oud-voorzitter Platform Verduurzaming Voedsel), Bert van den Berg (Dierenbescherming), Marlie van Santvoort (Provinciale Raad Gezondheid), Gerrit Verhoeven (biologisch geitenhouder) en Jeannette van de Ven (LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij).
Onno van Eijk van Stichting Natuur en Milieu leidde het gesprek. Van Eijk vroeg de deelnemers aan het rondetafelgesprek wat de doelen zouden moeten zijn van de melkgeitenhouderij voor 2020 en hoe die bereikt kunnen worden. Vakblad Geitenhouderij vatte de meningen samen:
Jeannette van de Ven
– ik hoop dat de melkgeitenhouderijsector in 2020 zo gewaardeerd wordt door de maatschappij dat mensen staan te springen om een geitenhouder als buurman/buurvrouw
– sectorgenoten die hun nek uitsteken kunnen anderen inspireren
– toewerken naar iets omdat je het graag bereiken wilt, niet omdat het moet vanwege wet- en regelgeving
Frits Vink
– in 2020 een vraaggestuurde in plaats van aanbodgestuurde en een onderscheidende sector
– meer ketensamenwerking is nodig: bedrijven die niet meedoen zullen er in 2020 niet meer zijn
– in 2020 een sector in harmonie met de omgeving: veiligheid, gezondheid, samenwerking
– EZ is bezig met BGA (Beschermde Geografische Aanduiding) ‘Holland Geitenkaas’; gaat de goede kant op
Marlie van Santvoort
– dieren gezond houden, goed stalmanagement
– het mooie verhaal vertellen over hoe goed je het doet voor de dieren en mensen (in de omgeving)
– indien nodig burgers geruststellen: de Provinciale Raad Gezondheid wil geitenhouders daarbij helpen
Gerrit Verhoeven
– verder kijken dan 2020: een ondernemer maakt keuzes en doet investeringen voor de langere termijn (20 jaar).
– we moeten toe naar bedrijven met toekomst (nu wordt de gemiddelde melkgeitenhouderij na zeven jaar weer beëindigd)
– een normaal gezinsbedrijf moet een ‘normaal’ inkomen kunnen behalen
– verder kijken dan je eigen erf, (verticaal) samenwerken, verbindingen leggen en kijken met ketenpartners naar: hoe is de consument verder te verleiden tot het kopen van onze producten – de winst komt dan ook naar de geitenhouder toe
Bert van den Berg
– kijken vanuit de basisbehoeften van de geit en daarmee rekening houden als je een stal gaat (ver)bouwen
– kennisnemen van de hele keten voordat je je stal gaat aanpassen
– melkgeitensector staat aan de ene kant onder druk, maar er zijn ook veel kansen; de Dierenbescherming wil geitenhouders helpen bij het grijpen van die kansen
– moet geitenkaas het hele jaar door verkrijgbaar zijn? met seizoensproducten ben je juist onderscheidend (vergelijk met asperges)
– schaalgrootte hoeft geen probleem te zijn als geitenhouders/medewerkers alert blijven op problemen (diergezondheid, dierenwelzijn)
Wouter de Bruijn
–  de geitenhouders kunnen het niet alleen: meer samenwerking in de keten, liefst al in de komende drie jaar, maak samen een vuist
– kijk naar de zuivelindustrie: daar kun je van leren
– blij met de NGZO: heeft grote winstpunten behaald

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de melkveehouderij....
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief