Management | Melken

Resultaat melkgeitenhouders flink hoger in 2012

Melkgeitenhouders hebben in 2012 gemiddeld een resultaat behaald van 5,83 euro per 100 kg melk. Dat is 6,05 euro hoger dan in 2011: toen was het resultaat gemiddeld -0,22 euro per 100 kg melk. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de accountantsbureaus  Alfa , Countus en Flynth. De cijfers werden 30 mei gepresenteerd op Boerderij Breevoort in Hoogland.
Het hogere resultaat is een gevolg van de hogere melkprijs. Melkgeitenhouders ontvingen in 2012 gemiddeld 50,40 euro per 100 kg melk. Een jaar eerder was dat nog 42,23 euro per 100 kg. De opbrengsten uit omzet en aanwas daalden van 2,73 euro per 100 kg melk in 2011 naar 1,36 euro vorig jaar.
De voerkosten waren in 2012 hoog, maar zijn ten opzichte van 2011 maar licht gestegen met bijna 70 cent naar 25,78 cent per 100 kg melk. Het aandeel krachtvoerkosten van de totale voerkosten schommelt al een aantal jaren rond 85 procent.
Grote verschillen
De accountantsbureaus vergeleken ook de cijfers van 2009 tot en met 2011 van 36 bedrijven. De bedrijven werden verdeeld in een kopgroep (best presterend), staartgroep (slechtst presterend) en een gemiddelde groep. De kopgroep hield gemiddeld 800 melkgeiten en de staartgroep 620. De melkprijs verschilde niet zoveel: de kopgroep ontving 43,55 euro per 100 kg melk en staartgroep 41,63 euro. Het verschil van 1,92 euro is volgens de accountantsbureaus toe te schrijven aan een fabrieks- of leveringseffect (bijvoorbeeld kwantumtoeslag).
De voerkosten, met name krachtvoer, lieten een vrij groot verschil zien tussen de bedrijven. De krachtvoerkosten van de staartbedrijven lagen ruim 3 cent per 100 kg melk hoger dan die van de kopbedrijven en kwamen voor de eerstgenoemde groep uit op gemiddeld 18,85 euro per 100 kg melk. Volgens de accountantsbureaus is hier nog winst te behalen voor de staartbedrijven.
Ook het verschil in marge was groot. De kopbedrijven behaalden een marge van 2,14 euro per 100 kg melk, terwijl de staartbedrijven op een marge uitkwamen van -7,77 euro per 100 kg melk. De staartbedrijven zullen in de problemen komen als de melkprijs niet langdurig op een hoog niveau blijft, verwachten de accountantsbureaus Alfa, Countus en Flynth.
Alle bedragen zijn exclusief btw.
In het juninummer leest u  meer over de resultaten in 2012 en de bedrijfsvergelijking die door de drie accountantsbureaus is gemaakt.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
ManagementMelken
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief