Algemeen

Budget Diergezondheidsfonds 1,2 miljoen euro hoger

budget calculationHet budget voor het Diergezondheidsfonds wordt vanaf 2014 met 1,2 miljoen euro verhoogd ten opzichte van de begroting zoals deze vorig jaar is opgesteld. Het jaarlijkse budget komt uit op 10,9 miljoen euro. De verhoging wordt veroorzaakt door nieuwe afspraken over de noodvoorraad vaccin tegen mond-en-klauwzeer. Met ingang van 2013 zijn twee nieuwe contracten gesloten voor de levering van MKZ vaccins. De beide producenten verzorgen tezamen een noodvoorraad van 8 stammen MKZ-vaccin met van elk 1,6 miljoen doses.
De middelen ter financiering van de uitgaven van het Diergezondheidsfonds zijn afkomstig van het Rijk, van het bedrijfsleven en van de Europese Unie. In verband met de in het regeerakkoord afgesproken opheffing van de product- en bedrijfsschappen zal het convenant Diergezondheidsfonds feitelijk komen te vervallen. Het is noodzakelijk dat de afspraken, onder andere over medefinanciering door het bedrijfsleven, worden voortgezet. In de loop van 2013 wordt in samenwerking met het bedrijfsleven een alternatieve invulling van de afspraken over medefinanciering door het bedrijfsleven uitgewerkt.

Monitoring

De EU en de OIE (Wereldorganisatie voor diergezondheid) verlenen onder bepaalde voorwaarden aan lidstaten officiële erkenningen voor het vrij zijn van besmettelijke dierziekten. Om die erkenningen te behouden worden bewakingsprogramma’s voor de volgende zeven dierziekten uitgevoerd: Brucella melitensis, Brucellose, Blauwtong, BSE/TSE, KVP, Aviaire Influenza (AI) en MKZ1.
Naast deze officiële vrijstatus zijn er andere redenen voor het uitvoeren van monitoringprogramma’s, bijvoorbeeld de volksgezondheid of nationale diergezondheidsbelangen. Zo is voor Nederland de monitoring op Q-koorts belangrijk. In 2014 wordt het monitoringsprogramma naar de aanwezigheid van Q-koorts in tankmelk voortgezet. Ook wordt het monitoringprogramma naar Blauwtong (BT) bij vee (eveneens niet relevant voor de indicator EU en OIE vrije status
Bron: Ministerie EZ

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief