Gezondheid

RIVM onderzoekt gezondheidseffecten veehouderijen

Vanaf 10 maart starten de eerste metingen van een onderzoek naar de relatie tussen veehouderijen en gezondheid. Hiermee ontstaat meer inzicht in eventuele gezondheidsrisico’s voor mensen die dicht bij een veehouderij wonen.
Veel mensen die in de omgeving van veehouderijen wonen, maken zich wel eens zorgen over hun gezondheid vanwege de veehouderijen. In Nederland is in 2011 een inventariserend onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen veehouderijen en gezondheidsklachten. Daarin bleef een aantal vragen onbeantwoord. Het huidige onderzoek streeft naar een verdieping van de eerdere uitkomsten.
De onderzoekers gaan met luchtmetingen na welke eventuele ziekteverwekkers (mogelijk afkomstig van veehouderijen) bij woningen rondom veehouderijen voorkomen. Dit gaat niet alleen om veroorzakers van infectieziekten, zoals de Q-koortsbacterie of vee-MRSA, maar ook om fijn stof en endotoxinen (onderdelen van bacteriën) die tot astma en COPD kunnen leiden. Op 60 locaties zullen luchtmetingen gedaan worden. Tegelijkertijd wordt in totaal bij 3.000 mensen onderzocht of zij zijn blootgesteld aan deze mogelijke ziekteverwekkers. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre er een relatie bestaat tussen eventuele gezondheidsklachten en veehouderijen. Het onderzoek richt zich niet op de kans op uitbraken met nieuwe infectieziekten en de oorzaken van mogelijke overlast door stank. De resultaten worden begin 2016 verwacht.
Op 10 maart start het gezondheidsonderzoek in Heeswijk-Dinther. Dit zal daarna ook plaatsvinden in Asten, Someren, Deurne, Bakel, Milheeze, De Rips, Oploo, Sint Anthonis, Boxtel en Budel. Op alle locaties worden luchtmetingen uitgevoerd en gezondheidsonderzoek bij bewoners gedaan. Een verpleegkundige neemt bloed af, doet een longfunctietest en neemt met een wattenstaafje slijm uit de neus af bij de deelnemers. Daarnaast vullen de deelnemers een uitgebreide vragenlijst in over hun gezondheid.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het “Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)” van de Universiteit Utrecht,  het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en Wageningen UR, waaronder “Central Veterinary Institute” (CVI) en “Livestock Research”. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken financieren het onderzoek.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief