Gezondheid

Preventief vaccineren Q-koorts beschermt mens en dier

Testen en selectief ruimen van individuele drachtige geiten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid is met de huidige stand van de techniek geen betrouwbare optie, daarom worden alle dieren jaarlijks gevaccineerd. De huidige tests kunnen geen onderscheid maken tussen dieren die wel of niet een infectie in de baarmoeder hebben. Lenny Hogerwerf, promovenda aan de Universiteit van Utrecht, toont aan dat preventieve vaccinatie inderdaad een goed middel is voor het terugdringen van de besmetting van de omgeving en daarmee ook de blootstelling van mensen aan Q-koorts.
De promovenda keek tevens naar mogelijke oorzaken van de groei in het aantal Q-koortsabortussen op grote geitenbedrijven tussen 2005 en 2009. Het optreden van abortusgolven kon maar voor een deel verklaard worden door de intensieve houderij van de melkgeiten en de gegevens ontbraken om de onderliggende oorzaak bij melkgeiten goed te begrijpen. Het is essentieel dat bij nieuwe toekomstige zoönotische epidemieën de gegevens van mensen en dieren zo worden verzameld en gekoppeld dat vragen over de bron en onderliggende oorzaken beantwoord kunnen worden.
In Nederland is tussen 2007 en 2009 een grote uitbraak geweest van Q-koorts. Daarbij zijn duizenden mensen besmet geraakt, met als gevolg zeer veel ziektegevallen en vijfentwintig sterfgevallen. Om het blootstellingrisico voor mensen te beperken werden in 2008 en 2009 melkgeiten en melkschapen gevaccineerd. Vervolgens werden in begin 2010 eenmalig alle drachtige dieren van besmette bedrijven geruimd. Lenny Hogerwerf, promovenda aan de Universiteit van Utrecht,  bevestigde met een meetmethode in de lucht dat ook mensen stofdeeltjes met de Q-koorts bacterie kunnen inhaleren.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief