Gezondheid | Lammeren

Laag antibioticumgebruik schapen- en geitenhouderij

Het antibioticumgebruik in de schapen- en geitenhouderij is laag. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Dijksma van Economische zaken hadden gevraagd het antibioticumgebruik in beeld te brengen. Volgens hen is het van belang dat bij het verminderen van antibiotica in de veehouderij niet alleen gefocust wordt op de grote sectoren, maar ook op de lage.
De GD heeft het antibioticumgebruik in deze sector in de jaren 2011 en 2012 geïnventariseerd aan de hand van een analyse van leveringen van antibiotica aan deze sector door 12 dierenartsenpraktijken. Deze praktijken vertegenwoordigen gezamenlijk 5.339 bedrijven met kleine herkauwers; dat is 16 procent van de gehele sector kleine herkauwers.
Positief is dat in de gehele sector kleine herkauwers het gebruik in de onderzochte periode is gedaald. In de professionele geitenhouderij is het gebruik relatief hoger. In 2015 willen Dijksma en Schippers een nieuwe meting van het gebruik in de beroepsmatige geitenhouderij laten uitvoeren.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief