Melken | Melkprijs

Kritieke opbrengstprijs 2013: 49,52 euro

De kritieke opbrengstprijs per 100 kg geitenmelk steeg in 2013 steeds verder naar uiteindelijk € 49,52. Dit betekent dat de kostprijs van de geitenmelk, rekening houdend met € 2 reservering voor vervangingsinvesteringen, boven de € 50 is gestegen. Dat blijkt uit de voorlopige technisch-economische cijfers die ABAB Accountants en Adviseurs berekende over 2013.
Deze financiële resultaten zorgen voor een ruime reserveringscapaciteit. Op een aantal bedrijven zijn daarmee de zorgen over financiële tekorten uit het verleden eindelijk weg te nemen. Voor de meeste bedrijven is het ook aanleiding om al langer gewenste investeringen in hun bedrijf te realiseren. Een prima ontwikkeling, vindt ABAB.
Toch ziet ABAB een kanttekening aan dit succesverhaal. De cijfers staan in schril contrast met de huidige begrotingsnorm van € 42 per 100 kg melk, die voor de langere termijn wordt gehanteerd. Dit kan de discussie oproepen of deze normen nog wel juist zijn. En wellicht is het gerechtvaardigd om op basis van de huidige marktperspectieven deze norm iets naar boven bij te stellen. Maar vooral zou de hoogte van deze gemiddelde kostprijs u als ondernemer moeten doen schrikken, stelt ABAB.
Het is belangrijk om te investeren, soms te groeien, maar in elk geval te ondernemen. Rendement moet daarbij de belangrijkste drijfveer zijn. Nu er ruimschoots liquide middelen beschikbaar zijn, is de noodzaak om scherp te blijven op basis van uw kasstroom niet voelbaar. Maar uiteindelijk bepaalt het rendement wel uw toekomst.
ABAB roept geitenhouders daarom op om niet achterover te leunen, maar de financiën kritisch in beeld te houden en in te spelen op de kostprijsontwikkeling.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
MelkenMelkprijs
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief