Voeren

Geslaagde vrouwenstudiedag BB Deurne

Op 22 mei 2014 heeft al weer voor de  5e keer de geiten vrouwenstudiedag plaatsgevonden van Boerenbond Deurne. Dit keer waren de dames die uit heel Nederland en België kwamen te gast bij het bedrijf van de familie Smits te Zeeland (N-B). De grote opkomst gaf de betrokkenheid van de vrouwen weer op het boerenbedrijf. Karin Bekkers, specialist geitenhouderij Boerenbond Deurne, opende de dag ook met de mededeling dat recent uit onderzoek is gebleken dat vrouwen op een agrarisch bedrijf voor betere beslissingen zorgen, en daarmee het bedrijfsinkomen omhoog helpen. Daarmee was gelijk de goede  sfeer voor de dag gezet.
IMG_4663Eerst werd een rondgang over het bedrijf van de familie Smits gemaakt. De bestaande pluimveestallen zijn omgebouwd  naar functionele opfokstallen. Nu kan de familie Smits 2100 melkgeiten huisvesten. Na de middag is er  ingegaan op preventieve gezondheidsmaatregelen en antibioticagebruik. Cynthia Verwer, onderzoeker diergezondheid en dierenwelzijn van het Louis Bolk Instituut, gaf een toelichting op het huidige antibioticagebruik en de gevolgen daarvan.
Daarop volgend heeft Karin Bekkers een presentatie gegeven over praktische maatregelen om preventief de diergezondheid hoog te houden in de lammerenopfok. Zij ging daarbij in op het belang van het wegen van lammeren; als de gewichten niet overeenkomen met de leeftijd kun je tijdig bijsturen. Ook werd natuurlijk aangehaald dat hygiëne belangrijk is, voldoende strooien, schone drinkbakken, een prettig klimaat en dat stress zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
Dit actuele onderwerp gaf aanleiding tot discussie en nieuwe ideeën voor op het eigen bedrijf.
De volgende vrouwenstudiedag van Boerenbond Deurne staat gepland in november 2014.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Voeren
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief