Gezondheid

Onderzoek naar zoönosen in melkgeiten- en melkschapenhouderij

Het RIVM onderzoekt sinds 2013 in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het voorkomen van ziekteverwekkers bij landbouwhuisdieren. Het gaat daarbij om ziekteverwekkers die mogelijk ook voor mensen gevaarlijk zijn. Dat meldt AgriHolland.

In een 5 jarige-cyclus wordt jaarlijks één van de volgende diersoorten onderzocht: varkens, pluimvee, runderen, vleeskalveren en kleine herkauwers. In 2016 wordt het onderzoek voor het eerst uitgevoerd in de professionele melkgeiten- en melkschapenhouderij.

Twee delen

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het ene deel onderzoekt de NVWA welke ziekteverwekkers voorkomen bij het vee. In het andere deel onderzoekt het RIVM of de ziekteverwekkers ook voorkomen bij mensen die met de dieren werken en hun gezinsleden. In totaal zullen onderzoekers van de NVWA 210 bedrijven bezoeken. Het gaat om 175 melkgeitenbedrijven en 35 melkschapenbedrijven. Deelname aan het onderzoek is verplicht. De NVWA zal mest verzamelen en samen met de veehouder een vragenlijst over het bedrijf invullen. De mest wordt onderzocht op aanwezigheid van de bacteriën Campylobacter, Salmonella, Listeria, ESBL-producerende bacteriën en STEC.

Waardevolle informatie

Het RIVM zal ook de mensen op de bedrijven die door de NVWA bezocht worden, vragen of zij willen deelnemen. In het onderzoek bij mensen wordt naar ESBL-producerende bacteriën en Campylobacter gezocht. De combinatie van onderzoek bij de dieren en de mensen geeft zeer waardevolle informatie. De deelname aan het humane onderzoek is vrijwillig. De deelnemers aan het humane onderzoek, krijgen de uitslagen na afronding van het onderzoek persoonlijk gerapporteerd. Voor de resultaten van het onderzoek bij de dieren wordt een samenvatting van de resultaten van alle deelnemende bedrijven aan de deelnemers gerapporteerd. Hierbij worden geen namen van deelnemers gemeld en de privacy van de deelnemers wordt beschermd.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief