Gezondheid

Brabant vindt meer en beter controleren veehouderijen hard nodig

Een steekproef onder 15 gemeenten in Noord-Brabant heeft volgens die provincie veel tekortkomingen aan het licht gebracht. Zij acht méér en beter controleren van veehouderijen dan ook hard nodig. Een uniform programma maakt het mogelijk om alle veehouderijen in Brabant in de komende vier jaar tenminste eenmaal te controleren.

 

De steekproef is uitgevoerd in het kader Intern Bestuurlijk Toezicht: de provincie ziet er op toe dat gemeenten hun taken goed uitvoeren. De provincie concludeerde dat er in 12 van de 15 gemeenten veehouderijen waren die vergunningsvoorschriften overtraden zonder dat er adequaat tegen werd opgetreden. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijn stof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring.
Het aantal controles dat gemeenten uitvoeren is bovendien lager dan in beleids- of uitvoeringsplannen is vastgelegd. In vijf gemeenten was het zeven tot dertien jaar geleden sinds de laatste controle.

Uniforme controle mogelijk

De provincie stuurt het rapport met de bevindingen toe aan alle gemeentebesturen in Brabant, met daarbij de dringende uitnodiging om mee te doen aan de intensivering van het toezicht op veehouderijen.
Een pilot van de provincie bij negen gemeentes wees onlangs uit dat het mogelijk is om een uniform inspectieprogramma te ontwikkelen waarmee alle veehouderijen in Brabant tussen 2018 en 2021 tenminste één keer kunnen worden gecontroleerd. Daarbij kunnen ook aanverwante aspecten als de aanwezigheid van asbest daken, leegstaande VAB’s (vrijgekomen agrarisch bedrijf) en ondermijning worden meegenomen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Meer over:
Gezondheid
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief