Gezondheid | Lammeren

NVWA controleert dierenwelzijn geitenbokjes

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan vanaf februari inspecties uitvoeren om te controleren of professionele geitenhouders zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Inspecteurs hebben bij deze controles bijzondere aandacht voor het welzijn van de geitenbokjes op melkgeitenbedrijven en op afmestbedrijven.

De NVWA heeft in 2017 soortgelijke inspecties uitgevoerd omdat er signalen waren dat het dierenwelzijn voor bokjes vaak niet in orde was en dat er bij afmestbedrijven veel jonge bokjes dood gingen. Uit analyse bleek dat het sterftecijfer op veel afmestbedrijven meer dan 20% was, met een uitschieter tot 66%. Bij controles op bedrijven met hoge sterftecijfers heeft de NVWA op 3 bedrijven ernstige dierenwelzijnsovertredingen vastgesteld. Op deze bedrijven stonden veel zwakke dieren en gingen ook veel jonge bokjes dood. De NVWA heeft tegen deze bedrijven proces-verbaal opgemaakt en dit ingediend bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft 2 bedrijven een voorwaardelijke straf gegeven en een van deze bedrijven heeft ook een geldboete gekregen. Het 3e proces-verbaal is nog in behandeling. Tegen deze 3 bedrijven is tevens bestuursrechtelijk opgetreden.

De hoge sterftecijfers en de uitkomsten van de inspecties van de NVWA waren in juni 2017 aanleiding voor een gesprek tussen het ministerie van LNV, de NVWA en vertegenwoordigers van alle schakels in de geitensector: melkgeitenhouders, bokkenmesters, zuivelorganisaties en handelaren. In november 2017 hebben LTO Melkgeitenhouderij en de Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie (NGZO) op basis hiervan een plan van aanpak opgesteld om het welzijn van geitenbokjes te verbeteren en te borgen.

Over de auteur: Wilma Wolters
Wilma groeide op tussen koeien en paarden, en vond dat geweldig. Ze volgde de Hogere Agrarische School in Dronten, studeerde nog 2 jaar aan de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief