Management

Kringloopinitiatief melden bij digitaal loket

Het is vanaf nu mogelijk om initiatieven voor kringlooplandbouw te melden bij het digitaal loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Schouten schrijft dat veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de boeren zelf. “Bij het digitaal loket kunnen zij hun initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven voor boeren.”

Voor de uitvoering van de toekomstvisie landbouw zal minister Schouten de regie nemen. Om te komen tot een Realisatieplan worden met verschillende partijen concrete doelen gesteld en afspraken gemaakt. Van primaire producent tot de consument, van onderwijs- en kennisinstellingen tot erfbetreders, van banken tot non-gouvernementele organisaties. Met hen zal de overheid kijken naar de voorwaarden voor een succesvolle omslag naar kringlooplandbouw. Met de in het leven geroepen Denk-mee-groep, gevormd door agrarisch ondernemers,  zal besproken worden wat er goed of minder goed gaat.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Management
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief